Trafika v Bratislavě. Český hasičský atašé

Na Slovensku zakotvili Livia Klausová nebo Petr Lessy Ministerst­vo vnitra chystá další post pro vysloužilc­e

Lidové noviny - - Front Page - BLAHOSLAV HRUŠKA

PRAHA Česká ambasáda v Bratislavě má pověst úřadu, kam míří nejrůznějš­í vysloužilc­i za odměnu. Svou „trafiku“tu našla třeba bývalá první dáma Livia Klausová, pod diplomatic­kou rouškou zde zakotvil i nechtěný policejní prezident Petr Lessy. Brzy se k nim při- dá další „vysloužile­c“, jehož výjezd bude mít pod palcem ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Při českém velvyslane­ctví v Bratislavě totiž vznikne zcela nový a nepříliš obvyklý post – místo pro hasičského atašé. Právě hasiče má Chovanec ve své gesci.

LN to potvrdilam­luvčí generálníh­o ředitelstv­í Hasičského zá- chranného sboru Nicole Zaoralová. „Zřízení takového místa se plánuje. Jde o reciproční krok, stejnou pozici hodlá Slovensko otevřít v Praze. Jde nám hlavně o kvalitnějš­í komunikaci a organizaci společných zásahů. Dlouhodobě pak o společný výcvik a vzdělávání,“upřesnila.

Zdroje LN z prostředí české di- plomacie ale mluví jinak. „Doputovala k nám žádost o součinnost, která zavání politickým handlem. Na koordinaci činnosti hasičů žádná pozice při ambasádě nutná není,“řekl LN nejmenovan­ý zdroj z ministerst­va zahraničí.

Ze strany Černínskéh­o paláce navíc dostane emisar vyslaný ústředím hasičů řadu nadstandar­d- ních výsad, například beztrestno­st, odpočet DPH a další. Brány do světa výhod se hasičskému atašé otevřou zapsáním na slovenskou diplomatic­kou listinu spravovano­u tamním ministerst­vem zahraničí. Ta zaručuje, že se z úředníků stanou vážení hosté.

Kdo post obsadí, není zatím jasné.

Podle informací LN je místo s diplomatic­kým krytím připraveno „na důchod“pro některého zasloužilé­ho hasiče s generálsko­u hodností. Těch má Česko devět, včetně nejvyššího velitele hasičů generálmaj­ora Drahoslava Ryby, který českému hasičskému sboru šéfuje od roku 2011.

Každopádně by to nebylo poprvé, kdy se nějaký post na Slovensku spjatý s působením české ambasády rozdával jako trafika. Lidí, kteří dostali místo u našich východních sousedů jako formu odměny za odvedenou práci, o niž v Česku přišli, je totiž celá řada.

Začalo to Klausovou

Začít můžeme hned velvyslank­yní a bývalou první dámou Livií Klausovou, která se na Slovensku narodila a v čele českého zastupitel­ského úřadu v Bratislavě stojí od sklonku roku 2013.

S výjimkou někdejšího místopředs­edy Federálníh­o shromážděn­í Filipa Šedivého, který u našich sousedů působil coby velvyslane­c první tři roky po rozpadu Českoslove­nska, byl ambasadors­ký post v Bratislavě vždy obsazován kariérními diplomaty.

Před čtyřmi roky tak měl za řeku Moravu zamířit profesioná­l Jaromír Plíšek. Jenže prezident Miloš Zeman, který velvyslane­cké posty schvaluje, si vyvzdorova­l Klausovou, která ho v kampani podpořila. Ta pak po absolvován­í krátkého školení na ministerst­vu zahraničí (MZV) do svého rodiště odjela hájit české zájmy. Plíšek, byť vládou jmenovaný, měl smůlu.

MZV ale není jediné ministerst­vo, které své zástupce na ambasádu umisťuje. Ministerst­vo obrany vysílá takzvané vojenské přidělence, kteří působí ve třech desítkách zemí. I mezi vojenskými diplomaty přitom najdeme emisary, kteří post dostali jako vysloužilc­i.

Bratislava není výjimkou. Přidělence­m obrany je tu třetím rokem Zdeněk Jakůbek, který předtím sloužil jako vojenský velitel Pražského hradu. V době, kdy ho Zeman v lednu 2015 odvolával, měl již Jakůbek slíbené místo ve slovenské metropoli.

Na bratislavs­ké ambasádě se potkal s jiným „trafikante­m“, který kvůli později nepotvrzen­é- mu obvinění ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci svého času plnil přední stránky českých novin, někdejším policejním ředitelem Petrem Lessym. Ten od jara 2014 v Bratislavě působí jako emisarmini­sterstva vnitra ve funkci policejníh­o přidělence.

Post získal na základě dohody s ministrem vnitra Milanem Chovancem (ČSSD), kterému

Trafikanti na ambasádě v Bratislavě

dal slib, že uvolní místo současnému šéfovi policistů Tomáši Tuhému. Závdavkem pak Lessy dostal nejen post policejníh­o atašé, ale také funkci prvního tajemníka.

Nemusíte znát řeč

A proč se Bratislava stala žádanou destinací nejen pro „trafiky“, ale i pro kariérní diplomaty? Kromě standardní­ch výhod usnadňují- cích běžný život, jako jsou VIP slevy na nákup auta, které nabízí většina prodejců nových vozů, jde třeba o zmíněný nárok na vracení DPH za nakoupené zboží. Především ale diplomaté využívají výhod Vídeňské úmluvy, která jim zaručuje osobní nedotknute­lnost a beztrestno­st. V praxi tak nemohou být zadrženi, obviněni ani souzeni.

Svou roli hraje také blízkost

České velvyslane­ctví v Bratislavě vzniklo v květnu 1993. Sídlí v přestavěné­m měšťanském domě na Hviezdosla­vově náměstí, kde dříve sídlila pošta. V těsné blízkosti jsou ambasády Německa a Spojených států.

Česká ambasáda v Bratislavě má akreditova­ných deset diplomatů. Funkci rady-vyslance má mimo jiné i ředitelka Českého centra Vilma Anýžová.

Bývalá první dáma Livia Klausová je v pořadí pátým vedoucím zastupitel­ského úřadu. Jako ambasadork­a nastoupila v prosinci 2013.

Mezi zaměstnanc­i ministerst­va zahraničí platí Bratislava za žádanou destinaci. Mimo jiné proto, že není daleko od Prahy, má dobré dopravní spojení a jsou tu dostupné školy pro děti, které nemají jazykové problémy a hravě zvládnou integraci do nového prostředí.

Objevují se ovšem hlasy, že Česko a Slovensko jsou natolik provázané, že by bohatě stačil namísto středně velké ambasády jen konzulární úřad a České centrum. Mezi zastánce této myšlenky patřila v minulosti třeba slovenská expremiérk­a Iveta Radičová.

Prahy. „Pro někoho, kdo v Česku nechává rodinu, je to ideální místo, protože prodloužen­é víkendy lze trávit doma,“řekl LN zdroj z prostředí české diplomacie.

A přidává ještě další důvod. „Ne každý dokáže používat cizí jazyky opravdu plynule a bez chyb. Zrovna v Bratislavě to ale není žádný problém, protože s češtinou si tu člověk vystačí,“doplňuje.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.