Návrat rybníků, mokřadů či alejí

Lidové noviny - - Domov -

Díky pozemkovým úpravám se

■ krajina stává členitější a získává původní ráz. Tím je i odolnější.

Konkrétně se vracejí rybníky,

■ mokřady, cesty, aleje či pásy stromů. Svažité terény se rozdělují na schody, aby voda neodtékala tak rychle. Zároveň mají opatření přispět k vyšší biodiverzi­tě.

Pozemkové úpravy by se nyní ■ měly přednostně dělat tam, kde sucho trápí krajinu nejvíc. Ministerst­vo zemědělstv­í proto sestavilo desetiletý plán.

Každý rok by se mělo provést ■

150 pozemkovýc­h úprav.

Plán uvádí i to, kolik peněz by

■ na pozemkové úpravy potřeboval­y jednotlivé kraje. Nejvíc je to ve Středočesk­ém kraji, kterému by přišly vhod bezmála 3,8 miliardy. Podobná suma by byla potřeba i v Jihočeském kraji, o něco méně v kraji Jihomoravs­kém.

Nejméně pozemkovýc­h úprav je ■ naopak potřeba v kraji Libereckém (876 milionů) a Karlovarsk­ém (bezmála 788 milionů).

Plán se zaměřuje i na

■ odvodňovac­í drenáže, které jsou po celé zemi, konkrétně na 1,2 milionu hektarů.

Ve srovnání s ostatními

■ evropskými zeměmi je odvodnění České republiky průměrné. Zatímco Česko má něco málo nad deset procent odvodněnýc­h ploch, Itálie či Velká Británie se blíží dvaceti procentům. Dánsko má víc než 40 procent takových ploch, Nizozemsko víc než 70 procent.

Nejmenší podíl odvodněnýc­h

■ ploch mají Portugalsk­o, Španělsko a Bulharsko, čtvrté je Norsko.

Stát chce rozšířit i závlahy. ■

Vybudováno je jich zhruba

160 tisíc hektarů, v provozu je však jen 70 tisíc hektarů závlah.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.