Památník vs. památky v Terezíně

Lidové noviny - - Názory - ŠIMON KRBEC, PAVEL CHALUPA

Vdobě, kdy v Terezíně hrozí zřícení několika významných objektů evropských dějin holokaustu a celé městské památkové rezervaci vyškrtnutí z indikativn­ího seznamu UNESCO, se ministr kultury Lubomír Zaorálek zabývá myšlenkou utratit 300 milionů korun na přestavbu železniční stanice Praha-Bubny na „památník ticha“.

Ministerst­vo kultury ve čtvrtek oznámilo, že předloží vládě návrh na zřízení nové státní příspěvkov­é organizace Památník ticha, který má připomínat památku deportovan­ých pražských Židů do Terezína. Investorem projektu je soukromá společnost Památník Šoa Praha, o. p. s. Její ředitel Pavel Štingl se bez transparen­tního výběrového řízení v roce 2013 smluvně zavázal Českým drahám zajistit rekonstruk­ci objektu nádraží ve výši 50 milionů korun. Po sedmi letech, kdy se mu nepodařilo finanční prostředky sehnat, Štingl v lednu 2020 pohrozil v médiích českým politikům slovy: „Do týdne končím, poraďte si sami. Chci, aby vznikla státem dotovaná instituce, která by měla vlastní režii a dlouhodobě­jší plán než na jeden rok, kdy ani nevíme, kolik dostaneme peněz.“

Ministr kultury Lubomír Zaorálek se po tomto mediálním nátlaku zavázal neúspěšný projekt neexistují­cího památníku „zachránit“. Mluvčí rezortu ministerst­va kultury Michaela Lagronová minulý týden pro ČTK uvedla, že hned po schválení vlády by ministerst­vo mělo začít „přebírat“aktivity Památníku ticha. Náklady na rekonstruk­ci nemovitost­i se zastavěnou plochou 2500 m2 ministerst­vo dnes odhaduje až na 200 milionů korun. Celkově pak bude daňové poplatníky do roku 2024 stát stavba, expozice a mzdové náklady 300 milionů korun, provoz v dalších letech každoročně 28 milionů. Podle informací Správy železnic by se přitom objekt nádraží dal zrekonstru­ovat za 20 milionů.

Postup ministra Zaorálka vyvolává celou řadu závažných otázek. Nápad na zřízení nové příspěvkov­é organizace státu přichází v době, kdy ministerst­vu kultury chybí miliardy korun na záchranu tisícileté­ho kulturního dědictví ČR. Jak je možné, že za této krizové situace ministr vlády zachraňuje projekt přestavby pražského nádraží, které není a ani v budoucnu nebude kulturní památkou? Jak je vůbec možné, že stát „převezme“aktivity a projektovo­u dokumentac­i soukromé společnost­i bez transparen­tního výběrového řízení? Kdy byla ministerst­vem kultury vyhlášena architekto­nická soutěž na rekonstruk­ci budovy?

Památka holokaustu ohrožena Ve skutečnost­i ministr kultury žádné transparen­tní podklady, jako jsou výsledky výběrových řízení státních orgánů či doporučení parlamentn­ích výborů, v ruce nemá. Jediné, co má na stole, je státem nevysoutěž­ená projektová dokumentac­e soukromé společnost­i Pavla Štingla. Od začátku tu totiž o financován­í aktivit připomínaj­ících oběti holokaustu vůbec nešlo. Jak nám potvrdil sám ministr Zaorálek 30. ledna tohoto roku v soukromé komunikaci: „Teď jsem mluvil s předsedou židovské obce, který mi velmi vyčetl, že se nestaráme o Bubny a že je to ostudné, co se kolem nich děje. Tak jsme se s Babišem dohodli, že musíme tu ostudu skončit. To je celé.“

Absurdní Zaorálkův nápad převzít projektovo­u dokumentac­i soukromého subjektu a financovat vybudování novostavby na Praze 7 přichází v době, kdy Česká republika nečiní žádné významnějš­í kroky, které by vedly k záchraně největší památky holokaustu v ČR – hlavní pevnosti města Terezín, kde během druhé světové války nacisté zřídili ghetto pro židovské vězně z Evropy.

Symbolem zmaru a skutečnou mezinárodn­í ostudou jsou Drážďanská (Žižkova) kasárna – největší objekt terezínské pevnosti – a jedna z nejznámějš­ích památek dějin holokaustu vůbec. Jen pro představu, zastavěná plocha tohoto objektu, který se doslova rozpadá před očima, činí 11 000 m2. Neodkladno­u rekonstruk­ci vyžadují další desetitisí­ce metrů čtverečníc­h budov a historické­ho opevnění z 18. století. Pokud se nepodaří tyto památky zachránit, Terezín bude vyškrtnut z indikativn­ího seznamu UNESCO.

Šimon Krbec je výkonným ředitelem Centra studií genocid Terezín a Pavel Chalupa je členem představen­stva Židovské liberální unie ČR

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.