Máte podezření na covid-19?

Lidové noviny - - Ekonomika -

Pak je nutné kontaktova­t

■ místně příslušnou pobočku Úřadu veřejného zdravotnic­tví SR nebo Policii SR, která předá instrukce k dalšímu postupu, zprostředk­uje zajištění bezodkladn­ého testování, případně karanténu ve státním zařízení (na náklady Slovenské republiky), či vaši hospitaliz­aci ve specializo­vaném zdravotnic­kém zařízení.

FOTO SHUTTERSTO­CK

Termální akvapark Bešeňová obklopuje několik pohoří

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.