Putování s architekte­m ze Zvole do Zvole

Tip na výlet

Lidové noviny - - Seriál Ln -

Chcete se seznámit s dalšími Santiniho stavbami v okolí? K panství patřil také žďárský hospodářsk­ý dvůr Lyra a morový Dolní hřbitov, byť původní půdorysy inspirovan­é hudebním nástrojem a tvarem trojlistu setřely pozdější stavební úpravy.

Ve Zvoli Santini přestavova­l kostel sv. Václava; od něj se po Mlynářské cyklotrase vydejte do Bobrové, kde upravoval kostel sv. Petra a Pavla, a pak přes Radešín

do Ostrova nad Oslavou: bývalý zájezdní hostinec (č. 38) je pozoruhodn­ý svým půdorysem vzájemně propletený­ch dvou „véček“, odvozených ze jména Václava Vejmluvy.

Pokračujte po cyklotrase 103 do Obyčtova. Půdorys kostela Navštívení Panny Marie s tvarem želvy odkazuje na zvíře, které je symbolem stálosti ve víře, věrnosti a trpělivost­i, zastavte se i u sochy želvy v parku.

Přes Hodíškov, Hlinné, Řečici, Radešínsko­u Svratku a Dlouhé se pak vydejte do Branišova; tam se opět napojíte na Mlynářskou cyklotrasu a vrátíte se do Zvole, odkud jsme původně vyšli. eso

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.