Byla jiná pravidla, hájí Chovanec plagiát

Autorský zákon ani vědecká etika se nezměnily, ve své práci ministr opisoval, tvrdí odborníci

MF DNES - - Z DOMOVA - — Radka Hrdinová

„Z dnešního pohledu to není dílko ideální, v době, kdy jsem ji psal, ale moje práce všechny náležitosti splňovala,“hájí ministr vnitra Milan Chovanec text, který v roce 2009 obhájil při bakalářské zkoušce na Právnické fakultě Západočeské univerzity.

Omyl, říkají odborníci. Autorský zákon i vědecká etika označují dnes stejně jako v roce 2009 za plagiát totéž.

Chovanec do své bakalářské práce prakticky slovo od slova zkopíroval text vypracované maturitní otázky, který našel na webu. Na tuto skutečnost upozornila Česká pirátská strana. Chovanec to považuje za „špinavý předvolební trik“a chce od ní omluvu. Přiznává tím však neznalost pravidel, kterými se řídí i obor, jehož diplom vlastní.

„O plagiát jde, když cizí myšlenka nebo text jsou použity bez toho, že by byl uveden zdroj,“říká Martin Krčál z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity, který se problematikou citování zabývá.

Chovancovo tvrzení, že je zdroj uveden v seznamu literatury na konci práce, neobstojí. Nedá se totiž poznat, které pasáže jsou převzaté, a to je v odborné práci nepřípustné.

V rozporu s pravidly by to bylo dokonce i v případě, že by Chovanec dotyčné pasáže přepsal vlastními slovy, autorský zákon se totiž nevztahuje jen na kopírování cizích textů, chrání i cizí myšlenky.

Je pravda, že v roce 2009 ještě vysoké školy běžně studentům nepředepisovaly, jak mají citace v jejich pracích vypadat. Na tom, že od té doby přitvrdily, měl ostatně svůj podíl i skandál kolem plzeňských práv, kde v té době Chovanec studoval. Právnický diplom tu v té době získala za nestandardních okolností řada vlivných lidí. Plzeňská práva stanovila závazná pravidla pro citace až v roce 2011, tedy dva roky poté, co Milan Chovanec obhájil svou bakalářskou práci. Za doby svých studií v Plzni se ministr podle mluvčí Západočeské univerzity Kamily Kolářové mohl řídit doporučením v podobě příkladů, i když nebylo pro studenty závazné.

Jenže problémem Chovancovy bakalářské práce není špatně zpracovaná citace, ale to, že používá cizí text jako vlastní. A to je v odborné práci nepřípustné za všech okolností.

O titul se bát nemusí. Novela vysokoškolského zákona, kterou letos na jaře přijala Poslanecká sněmovna, sice umožňuje děkanovi odebrat v takových případech titul, ale jen do tří let poté, co student z hlediska zákona jen zdánlivě složil závěrečnou zkoušku.

Paradoxem je, že kvůli softwaru, který na shodu mezi Chovancovou bakalářskou prací a webem pro středoškoláky poukázal, by dnes ministr svou práci neobhájil. Software na odhalování plagiátů ve studentských pracích zprovoznili už v roce 2006, od roku 20O8 jej otevřeli i pro ostatní vysoké školy.

„U nás prochází kontrolou každá práce. Případy plagiátorství jsou i díky prevenci ojedinělé,“říká Tereza Fojtová z Masarykovy univerzity. Podobné to je na ostatních vysokých školách. Jejich systém Theses nyní už využívá i Západočeská univerzita.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.