Interaktivní mapa škol

MF DNES - - PRAHA -

● U příležitosti výstavy Historie školních budov spouští Národní pedagogické muzeum unikátní projekt – interaktivní mapu školních budov v České republice. A žádá o pomoc veřejnost. ● Muzeum chce totiž vytvořit databázi

A to jak těch současných a stále fungujících, tak i těch ● Výsledkem bude volně přístupná interaktivní mapa co nejvíce školních objektů. Od

přes obrovské a po účelně řešené, věd. Až po schválení zákona začínají také poprvé učitelské povolání zastávat i ženy. Do té doby bylo výsadou mužů.

Ve stejné době se také začíná pomalu měnit vztah společnosti ke vzdělání. Více se na něj nahlíží jako na něco užitečného, do čeho se vyplatí investovat. Obzvláště pak ve vyšších a pokrokovějších kruzích obyvatel, které žily převážně ve městech. V Praze, ale i v ostatních městech proto začínají vznikat monumentální školy palácového typu.

Příkladem může být například dodnes stojící základní škola na Lyčkově náměstí v Karlíně či Základní škola Na Smetance na Vinohradech. „Města se chtěla těmito krásnými domy předvést a dát jasně najevo, že o vzdělání dbají,“dodává Šimek. Přiznává však, že tyto budovy byly kvůli své velikosti poněkud nepraktické a ponuré. V meziválečném období podobu škol výrazně ovlivnil účelný funkcionalismus. Po roce 1948 a zestátnění školství se naplno uplatnily snahy o typizaci školních budov, které se od té doby jedna druhé podobaly. Na všech základních školách se navíc začalo učit dle jednotných osnov.

Panely s fotografiemi doplňují na výstavě i papírové modely školních budov a jednoduchá vystřihovánka školy je připravena i pro návštěvníky. Děti ji mohou zároveň použít jako omalovánku a vybarvit si ji. Expozici nechybí ani audiovizuální prvky. K vidění je smyčka z filmů zachycujících školy a vyučování za první republiky. K poslechu jsou připraveny nahrávky projevů při otevírání škol a vzpomínek učitelů z 18. až 20. století na skutečné podmínky, v jakých vyučovali.

Zdroj: NPMK Účelně V meziválečném období ovlivnil podobu škol funkcionalismus. Na snímku z roku 1937 je Měšťanská škola dívčí ve Vysočanech. Zdroj: NPMK

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.