Svah pracuje, D8 stojí

Pustit auta na dálnici D8 je riziko, varují kvůli nestabilnímu podloží odborníci

MF DNES - - EKONOMIKA - Andrea Angermannová redaktorka MF DNES

Ministerstvo dopravy včera svolalo tiskovou konferenci, aby informovalo o tom, že se u dálnice D8 v blízkosti obřího sesuvu z roku 2013 hýbe jeden ze svahů – podle ministra Dana Ťoka jde o milimetry a prosincový termín otevření autostrády to neohrozí.

Jenže to zdaleka není jediný problém na úseku dlouhém 16,4 kilometru a vedoucím přes České středohoří. Na titul „obří průšvih“totiž aspiruje most u Prackovic – ten se každý den propadá a násep se pohybuje. Velikosti denních deformací jsou přísně tajné.

„Dochází zde k deformaci podpěr mostu, zejména těch jižních. To znamená, že se pohybují, vesměs klesají dolů, do země. Měří se to neustále a každý den se zaznamenává další pohyb. Navíc se deformuje i násep. Zpočátku byly tyto pohyby přisuzovány běžnému sedání v důsledku zatížení, poklesy však neustávají, naopak se místy zrychlují,“řekl redakci MF DNES renomovaný soudní znalec, který situaci detailně zná. Své jméno kvůli možným postihům zveřejnit nechce.

Pilíře prackovické estakády, tedy vlastně dvou mostů vedle sebe, pro každý dvoupruh dálnice je jeden, se propadají do země, protože jejich hloubka není dostatečná.

„Nejsou zakotvené v pevném, nepohyblivém podloží. Pohybují se neustále, zhruba tři měsíce, je to obrovský problém. Kdo ví, co to udělá, až na dálnici vyjedou kamiony. Co se stane, ví jen pánbůh,“líčí odborník.

Nejkritičtějším úsekem dálnice je ten od 55,5 do 58,28 kilometru, tedy v podstatě od sesuvu u Dobkoviček přes Litochovice a Prackovice. „Ukazuje se, že situace je ještě vážnější, než předpokládají pesimisté,“řekl geolog Vladimír Cajz. Právě on už v roce 1995 v posudku na volbu trasy dálnice přes Středohoří varoval, že D8 vede územím náchylným k sesuvům a dálnice tuto nestabilní situaci ještě zhorší.

A je nutné dodat, že až na ojedinělé výjimky před stavbou dálnice na tomto území varovali všichni přední odborníci v naší republice s výhradou, že pokud se se stavbou začne, bude nutné provést řadu speciálních a nákladných stavebních opatření. „Prakticky žádná opatření se neprovedla s výjimkou zajištění a likvidace obřího sesuvu,“posteskl si soudní znalec.

Jde o to, že nyní je zatížení pouze statické, jen stavbou samotnou na podloží. Až na autostrádu vjedou tisíce aut, musí se připočítat i zatížení dynamické. „Mnohatunové kamiony začnou drncat po dilatačních spárách, malých nerovnostech. Je to hazard s životy lidí, které na dálnici pustí,“zhodnotil Cajz.

„A už nyní je na tomto úseku zatížení statické, a přesto dochází k pohybům náspu podpěr a opěr. Za provozu budou navíc problémem i dynamické rázy vyvolané náhlým a razantním brzděním, zejména kamionů. To je tvrdý dynamický ráz navíc, který je podstatně horší,“připomněl znalec.

Podle odborníků může situaci zachránit pouze stabilizace celého sesuvného území, které je dlouhé téměř tři kilometry a široké stovky metrů.

A kritické území v oblasti estakády se musí řešit okamžitě, a to speciálními stavebními opatřeními. Ta dosud provedená nestačí. Zatím byly podle odborníků zřízeny pouze odvodňovací štěrkové stěny, na kterých se stále pracuje a jejichž účinnost je dosud sporná. Dále firmy zvedaly pomocí speciálního zařízení most.

„Specialisté, kteří se účastní řešení této problematiky, jsou velmi nervózní, upozorňují na to, že situaci je nutno neprodleně řešit, dávají doporučení, co dělat dál, jak to zmírnit. Ale téměř bez praktické odezvy na staveništi. Není divu, bude to stát hodně peněz. Odhad je velice těžký, budeme rádi, když to budou jen desítky milionů korun,“odhadl znalec.

Poslední úsek D8 měl původně stát 10 miliard korun, nyní už tato částka vyšplhala na 15 miliard a jak se zdá, účet za dálnici, která se z Prahy do Německa staví 31 let, není ani zdaleka konečný.

Jen kvůli tomu, že nikdo neposlouchal geology, kteří od samého začátku plánování autostrády varovali, že v tomto problematickém, sesuvném území v Českém středohoří se stavět nemá. „To ovšem bylo smeteno ze stolu nešťastným odborným vyjádřením profesora Jaroslava Paška, které mělo pět stránek, neříkalo vlastně vůbec nic, ale situaci značně zlehčilo. Je to dobře naplánovaná obří díra na státní peníze,“dodal Cajz.

Dálnice se má otevřít 16. prosince. Na stavbě se horečně pracuje a všichni mají za úkol termín dodržet, ať se děje, co se děje. I s vědomím, že zanedlouho po otevření a velké slávě se zase zavře a nikdo netuší, na jak dlouho.

„Všichni pro otevření dělají maximum, všichni vědí, že se to udělat musí. Podle mě se dálnice opravdu pustí, všechny deformace se budou pečlivě měřit a pak se po určité době zavře a bude se opravovat a opravovat,“dodal soudní znalec.

Podle posledních informací ze stavby se situace v poslední době ještě zhoršila. Dokonce se uvažuje o odtěžení části zbudovaného náspu.

Foto: Iveta Lhotská, MAFRA

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl ukazuje, jak u budoucí dálnice D8 probíhají práce na zajištění svahu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.