Položte vinylovou podlahu.

Vypadají jako prkna nebo dlaždice. Ale jsou z umělého odolného materiálu. Pokládka lamel vinylové podlahy s klikacím systémem je poměrně snadná, zvládnete ji i vlastními silami.

MF DNES - - OBSAH - Připravil Filip Grygera Zdroj návodu Hornbach

Podle podroBného nÁvodu v šesti kroCíCh zvlÁdnete krytinu položit sAmi zA pÁr hodin.

Vinyl rovná se gramodeska. Tahle rovnice kdysi platila absolutně, ale už je minulostí. Elpíčka sice slaví návrat, přesto se už dnes výraz vinyl častěji pojí s jiným výrobkem – podlahovou krytinou. Podlahy z tohoto materiálu označované Luxury Vinyl Tiles či LVT jsou nyní zřejmě nejoblíbenější podlahovou krytinou. Díky plastické povrchové struktuře lze docílit autentického vzhledu dřeva nebo dlažby. Jsou odolné a dlouho vydrží. Zároveň jsou nenáročné na údržbu, výborně tlumí hluk kroků a případná výměna lamely je velmi snadná. Vinylové podlahy se vyrábějí v několika

variantách. Lamely vyztužené nosnou HDF deskou, případně o něco tenčí dřevoplastovou WPC deskou jsou díky klikacímu spojovacímu systému jednoduché na pokládku. Ale nehodí se do trvale vlhkých prostor. Tam jsou vhodnější celovinylové lamely též s klikacím systémem, které nenasakují vlhkost, nebo lepená vinylová podlaha.

POLOŽTE IZOLACI

Podklad musí být pevný, bez prasklin, čistý a rovný. Nerovnosti podlahy by neměly přesáhnout 2–3 mm na metr délky, ty větší je nutné zahladit nivelační hmotou. Pak přijde na řadu izolace tlumící hluk z kroků. U podlah z lamel s nosnou HDF deskou je nutné začít položením parotěsné polyetylenové fólie, u celovinylových lamel speciální podložkou. Díly izolace pokládejte na sraz a spojte hliníkovou izolační páskou. V místě radiátorových trubek ji nařízněte odlamovacím nožem na dvou místech kousek od sebe, položte kolem trubek a zbytek uřízněte. Těsnicí páskou zakryjte prázdná místa, kam se izolace nedala instalovat.

PŘIPRAVTE SI LAMELY

Změřte délku a šířku místnosti a s využitím údajů o rozměrech lamel spočítejte, kolik jich budete potřebovat, s rezervou několika lamel navíc. Využít lze i přepočet na metry čtvereční. Nebo si udělejte nákres rozložení dílů podlahy i s využitím rad v krocích 3 a 5 a potřebné množství spočítejte přesně. Žádná řada lamel by neměla mít menší než poloviční

šířku. Když vám při výpočtech poslední řada vyjde užší než o poloviční šířce, musíte podélně seříznout i první řadu. Centimetry ubrané na šířce první řady získáte ke zvětšení šířky poslední řady. Zároveň by každá lamela měla mít délku aspoň 30 cm. Když vám na konci řady vyjde méně, zkraťte předcházející lamelu, aby poslední díl přesáhl 30 cm. Zbytkem ze zkrácené poslední lamely v řadě pak vždy začněte další řadu. Lamely řežte mini okružní pilou nebo ostrou ruční pilkou.

ZAČNĚTE S POKLÁDKOU

Nezapomeňte zachovat dilatační spáry kolem stěn i u zárubní, prahů a trubek topení. Ty se později zakryjí lištami. Šířku spáry zvolte podle doporučení výrob- ce krytiny. Abyste snáze udrželi správnou šířku spáry, můžete začít tím, že kolem zdí nalepíte distanční pásky. Ale není to nutné. Každá lamela má na jedné straně pero a na druhé drážku. První řadu lamel položte perem ke zdi. Pero můžete i seříznout, ale chce to zručnost, aby se to povedlo přesně. Začněte pokládat od stěny s oknem, aby při dopadu světla nebyly vidět hrany. Lamely odebírejte střídavě aspoň ze tří různých balíků, aby byl dekor nepravidelný.

VYVRTEJTE DÍRY PRO POTRUBÍ

Narazíte-li na místo s radiátorovou trubkou, na lamelu si vyznačte, kudy bude trubka procházet. Při kreslení k průměru trubky připočtěte dilatační spáru kolem ní. Vyznačení bude lépe vidět, když na lamelu nalepíte krepovou pásku. Trubky obvykle bývají dvě vedle sebe. Oba otvory na vyznačených místech vyvrtejte Forstnerovým vrtákem neboli sukovníkem. Pak mezi nimi narýsujte čáru. Otvory budou na lamele vedle sebe příčně, nebo podélně. Když jsou příčně, lamelu v místě čáry přeřízněte pilou. Delší díl položte výřezem k trubkám a mezi mezi trubky a zeď přiložte odřezek. Když budou trubky umístěné podélně, odlamovacím nožem řežte po čáře mezi vyvrtanými otvory a pak po jednom řezu od každého otvoru šikmo k okraji lamely. Lamelu položte výřezem k trubkám a lichoběžníkový odřezek vložte mezi trubky a zeď. Lamely ořízněte i u zárubní. Kovovou zárubeň by měl vinyl přesně obkroužit. Zárubeň z měkčího materiálu v místě podlahy zkraťte pilou a lamelu ořízněte, aby se dala zasunout pod zárubeň, se zachováním dilatační spáry u zdi.

POKLÁDEJTE DALŠÍ ŘADY

Jak bylo popsáno v kroku 2, další řadu začněte zbytkem z poslední oříznuté lamely, je-li delší než 30 cm. U klikacího systému lze lamely do sebe zacvaknout. Lamelu přiložte zešikma delší stranou k položené řadě, zasuňte pero do drážky a lamelu sklopte dolů k podkladu. Takto podélně spojte druhou řadu s tou první a pokračujte dalšími řadami. Řady skládejte vedle sebe tak, jako se kladou cihly do klasické běhounové vazby. Krátké spáry mezi lamelami by neměly být naproti sobě či poblíž sebe, mezi těmito spárami v sousedních řadách dodržte vzdálenost aspoň třetiny délky lamely.

PODLAHU OLEMUJTE LIŠTAMI

Na olemování okrajů podlahy kolem zdí použijte podlahové lišty podle vkusu – plastové, z MDF materiálu či dřevěné. Na vnitřní i vnější rohy či ukončení uprostřed zdi lze použít plastové rohy či koncovky. Na zakrytí radiátorových trubek lze zakoupit rozety. Pod lišty lze schovat i elektrické kabely. Jestliže jste použili distanční pásku, odlepte ji. Na zeď si vyznačte otvory k přivrtání úchytů. Úchyty se našroubují do stěny kousek nad podlahou v rozestupu 25–50 cm. Přesnou výšku nad krytinou odměřte tak, že úchyt cvičně nasadíte na lištu a obojí přiložíte ke stěně. Vyvrtejte otvory, vložte do nich hmoždinky a všechny úchyty přišroubujte. Lišty lze řezat mini ruční okružní pilou či ruční pilkou s jemnými zuby. Nejdříve nasaďte vnitřní roh na lištu a tu pak připevněte na úchyt. Na konci zdi nasaďte lištu zkrácenou tak, aby jedním koncem dosáhla až do dalšího rohu či tam, kde končí vinylová podlaha. Konec lišty lze uzavřít koncovým nebo dalším rohovým kusem.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.