JAK SE ZABYDLET POD STŘECHOU

MF DNES - - STAVBA -

NENECHTE TEPLO UNIKAT TRÁMY

Zateplení musí navrhnout odborník, kvůli vhodné tloušťce, zatížení krovu a správnému složení vrstev. Nejčastěji se používá mezikrokevní izolace, ale měla by se doplnit vrstvou nad krokvemi či pod nimi. V prvním, u stavebních firem dosud upřednostňovaném případě se zvýší střecha, ale krokve mohou v interiéru zůstat částečně viditelné. V druhém případě se krokve zakryjí a interiér se zmenší, ale nemusí se zasahovat do krytiny. Nejefektivnější z pohledu úspor je samotná nadkrokevní izolace, u níž je nižší zatížení a není nutné řešit hůře přístupná místa.

OKNA NEDÁVEJTE MOC VYSOKO

Ideální umístění střešních oken je s dolním rámem 90 cm nad podlahou a horním ve výšce dva metry. Pak budete střechou vidět ven i vsedě a okna se budou snadno ovládat. Máte-li však výhled i svislými okny ve štítě domu, střešní okna lze dát i výš a využít osvětlení shora a výhled na oblohu. K takovým oknům je dobré mít elektrický pohon s dálkovým ovládáním. Dobře izolují střešní okna usazená v tepelně izolačním rámu. Při instalaci je nutné dbát na vyrovnání okna, na správnou instalaci hydroizolace, zevnitř na tepelné izolace a parotěsné fólie v ostění.

DŘEVO SE MUSÍ OŠETŘIT

Na začátku rekonstrukce prohlédněte trámy, zda nejsou napadené škůdci či hnilobou. Škůdce je nutné zlikvidovat desinsekcí, dřevo se musí chemicky ošetřit, poškozené části krovu lze nahradit protézami či vyspravit plombami. Vnitřní stěny se snadno obkládají lehkým sádrokartonem, který nezatěžuje konstrukce, ideálně protipožárním. Lze ho montovat na klasickou kovovou konstrukci nebo na dřevěné latě. Ještě lépe odolají požáru sádrovláknité desky, jež i lépe zvukově izolují. Použít lze též OSB desky nebo palubky rustikálního i minimalistického vzhledu.

NA PODLAHU SI POZVĚTE STATIKA

Podlahy na starších půdách bývají složené z trámů s prkenným záklopem, násypem a dlaždicemi zvanými půdovky. Podlahu musí posoudit statik, opotřebovaný materiál je nutné zlikvidovat. Pod zděné příčky se dělá betonová podlaha, která vyplní nerovnosti. Ideální je pěnobeton, který je díky vzduchovým pórům lehčí. Nerovnosti lze vyplnit i sypkými substráty či pórobetonovou drtí. Zásyp se zakryje oddělovací fólií, kročejovou izolací a podlahovými deskami, třeba OSB, sádrovláknitými či z pórobetonu. Přes stará prkna je lze položit i bez zásypu. Desky unesou sádrokartonové příčky.

NOVÉ STĚNY MUSÍ DŮM UNÉST

Chcete-li interiér členit příčkami, vhodný materiál by měl opět určit statik nebo projektant. Když jsou podlahy dost pevné, případně vyztužené, možné je příčky zdít. Nejčastěji se používá lehký a dobře opracovatelný pórobeton. U méně nosných stropů a dalších starých konstrukcí domu se používají příčky ze stavebních desek, nejčastěji sádrokartonových, případně sádrovláknitých či třeba z OSB desek. Tento způsob je pro rychlou a snadnou montáž praktické zvolit i u nosných podlah, zvlášť když se stejný materiál bude používat na podhledy.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.