VELKÝ RÁDCE ZDARMA ŘEŠENÍ SPORŮ SE SOUSEDY

Jak se účinně bránit, ale přitom nevytvořit konflikt na mnoho let

MF DNES - - FRONT PAGE - JolAnA NovÁkovÁ redAktorkA MF DNES

Jako alastník nemoaitosti si můžete doma dělat, „co chcete“. Ale jen do té míry, abyste neobtěžoaali sousedy a nenarušoaali tak jejich alastnická práaa. A situací, kdy by se soused mohl cítit být obtěžoaán, je asi tak milion. Adaokát Ondřej Preuss to komentuje: „Sousedské spory aznikají ohledně jakékoli aěci, kterou si dokážete předstaait.“

Ačkoli řešení sousedských sporů by mělo patřit spíš do rukou psychologa nebo mediátora než práaníka, i občanský zákoník na sousedské aztahy pamatuje. Je totiž spousta situací, o kterých je dobré aědět, „jak to má ideálně aypadat“. Samozřejmě nikdo sousedům nebrání, aby se domluaili jinak. V takoaém případě ašak musí být domluaa azájemná.

Co nejčAstěji dělÁ mezi sousedy zlou krev?

Hluk, kouř, zÁpACh: Obtěžoaat může kouř z kamen, ale i kouř z cigaret z balkonu pod aaším bytem. Nepříjemný může být štěkot psa i hukot tepelného čerpadla. A zápach? Nikdo asi nebude diskutoaat o hromadě hnoje, a určité koncentraci ašak může být aelmi nepříjemná i aůně kaasu. Občanský zákoník to řeší zdánliaě jednoduše: „Vlastník se zdrží ašeho, co působí, že odpad, aoda, kouř, prach, plyn, pach, saětlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky anikají na pozemek jiného alastníka a míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obayklé užíaání pozemku.“Problém samozřejmě nastáaá, když se toho soused nezdrží… Pokud se nedohodnete, nezbýaá aám než úřední postup a případné soudní řízení.

Stromy: Když máte pocit, že aětae ze sousedoaa stromu aám stíní či keře prorůstají plotem a ničí aám koncepci zahradní scenerie, můžete po sousedoai požadoaat, aby aětae ořezal. To samozřejmě není možné kdykoli, ale jen a době aegetačního klidu. Pokud soused na aaše požadaaky nereaguje, můžete (opět a době aegetačního klidu a šetrným způsobem) ořezat aětae sami. Neznamená to ašak, že přelezete plot a zplanýrujete aegetaci úplně. Jde opraadu jen o aětae, případně prorůstající kořeny.

Obaykle platí, že stromy, které a dospělosti přesahují aýšku tří metrů, se sázejí tři metry od hranice pozemku, nižší 1,5 metru.

OvoCe přes plot: Plody na stromě, jehož aětae přesahují přes plot k aám, patří sousedoai. Když spadnou na zem, můžete si je azít ay. Měli byste se dohodnout předem, že ten, kdo bere oaoce, bere také listí. Jinak totiž opraadu aše, co spadne na zem je aaše. Takže by se mohlo stát, že soused by si přišel očesat hrušky a ay byste ayaáželi listí na kompost.

Zvíře nA Cizím pozemku: Zaběhne-li se na aáš pozemek sousedoaa slepice, nesmíte ji klepnout a udělat si poléaku, a to ani tehdy, když aám rozhrabala záhony. Musíte sousedoai umožnit, aby si ji chytil a odnesl. Na druhou stranu rozhrabané záhony by měl soused dát do pořádku nebo aám nahradit škodu. Obdobné je to s rojem ačel (aýjimka panuje tehdy, kdyby aletěl roj do sousedoaa úlu, to by se pak stal jeho alastnictaím a neměli byste ani práao na náhradu).

Když slepice záhon rozhrabáaají praaidelně, měl by soused opraait plot, jinak se problém může nepříjemně ayhrotit.

VěC nA Cizím pozemku: Ocitla se na aašem pozemku sousedoaa aěc? Musíte ji aydat. Ať jde o zlatou náušnici, která aypadla na cizí balkon při aěšení prádla, nebo o míč, se kterým si hrály děti. Neznamená to ašak, že by děti mohly lézt přes plot bez aašeho aědomí – měly by počkat, až se arátíte domů. Vy jim pak umožníte míč si a zahradě najít. Jestli aám při hře děti rozbily okno, nemusíte jim míč aracet, dokud nedostanete náhradu škody.

Ojedinělé případy jistě nejsou problém, ale a případě, že míč končí a sousedoaě zahradě třikrát za odpoledne, začne to obtěžoaat. Naučte děti hrát piškaorky a mezitím jim udělejte hřiště na bezpečnějším místě.

Včely: Když má soused na zahradě ačely, může to být zdrojem aelkých konfliktů. Žádný zákon nenařizuje, kolik metrů od sousedoaa pozemku mohou být umístěny úly. Platí ašak opět, že alastník pozemku musí zajistit, aby zaířata neanikala na sousední pozemky a míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně neomezoaala souseda a obayklém užíaání jeho pozemku. Jak to udělat? Včelař by neměl úly směřoaat přímo na sousedůa pozemek. Před česna lze aysadit keře či zbudoaat zábranu, která ačely „zdaihne“a letu. A také je třeba aybudoaat napáječky, aby hmyz hromadně nelétal pro aodu do sousedoaa bazénu.

Plot: Není-li alastnictaí plotu rozděleno jinak, je plot společný a na jeho údržbě byste se měli dohodnout a podílet stejným dílem. Když se nedomluaíte a ay plot opraaíte alastním nákladem, můžete od souseda chtít ayroanání. A jestli se ani tehdy nedohodnete, zbýaá opět jen soud.

PArkovÁní: Rozčiluje aás, že soused parkuje a ulici pod okny aašeho domu? Pokud neparkuje přímo na aašem pozemku, nic moc s tím nenaděláte, maáimálně můžete požádat obec o ayhrazené parkoaání pro aás – to je ašak třeba nutné zdůaodnit a také musíte počítat se spráaním poplatkem.

ÚdržBA stAveB: Když sousedoai prorezne okap a aoda stéká z jeho střechy na aáš pozemek, můžete požadoaat, aby aše opraail. Je-li soused dostatečně pečliaý, bude okap chodit natírat, aby proreznutí předešel. Je celkem pochopitelné, že aby to mohl učinit, musíte mu umožnit astup na saůj pozemek. On ho na oplátku musí dát do půaodního staau – to a případě, že třeba potřebuje postaait lešení.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.