Co když vlastníme dům napůl

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE - Ondřej Preuss, Dostupny Advokat.cz

Když mám s někým nemovitost napůl a rozhodnu se svoji část prodat – má druhý spolumajitel nějaké přednostní právo? Nebo ho mohu prodat nezávisle na něm?

Zákonné předkupní právo z nového občanského zákoníku zmizelo, takže když se rozhodnete prodat svou část nemovitosti, můžete tak učinit bez ohledu na spolumajitele. To může vést ke sporům, které hodnotu nemovitosti mohou i podstatně snížit. Ačkoli zákon na předkupní právo nepamatuje, lze je zřídit smlouvou a pojistit se tak pro případ, že vám toto některý ze spolumajitelů provede. Když mám s někým například chatu napůl, musíme se dohodnout na tom, jak ji budeme využívat a obhospodařovat. Když se někdo „neúčastní“, má ten druhý nárok na nějakou náhradu výdajů (sekání trávy, natírání plotu apod.)?

Obecně platí, že každý spolumajitel se účastní na využívání, obhospodařování a opravách společné věci v rozsahu svého podílu. V případě opravy nemovitosti pak ostatní spoluvlastníci mají právo na úhradu vynaložených nákladů od těch společníků, kteří se neúčastní. Obecně často platí, že běžné náklady na obhospodařování věci (typicky sekání trávy) nesou ti spoluvlastníci, kteří věc užívají nejvíce.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.