SERIÁL PRŮVODCE ROZVODEM

Co nesmí chybět v dobré předmanželské smlouvě

MF DNES - - FRONT PAGE - BOHDANA JAROšOvÁ REDAKtORKA MF DNES

Kdy je předmanželská smlouva namístě? Určitě jsou-li ve hře velké majetky, případně podnikání jednoho z manželů, které by nemuselo dopadnout dobře. A když náhodou nedopadne dobře ani to manželství, jak to bývá u 50 procent sňatků, i tehdy přijde předmanželská smlouva vhod. Díky ní může rozvod proběhnout rychle a relativně bezbolestně. „Jako dítě jsem zažila rozvod rodičů a na ty hádky o majetek nerada vzpomínám,“říká novomanželka Darina. Pár hodin po svatbě se i její a manželův majetek rozšířil například o svatební dary.

Do společného jmění manželů od této chvíle patří vše, co si jeden z nich či oba dohromady pořídí. Společně budou sdílet své platy, ale také nadělané dluhy.

Naopak do společného jmění nepatří nic z toho, co každý dostane v dědictví nebo co si pořídili před manželstvím. Například snoubence i po případném rozvodu zůstane chalupa na Sázavě, kterou zdědila po babičce. Leda? Ledaže by se snoubenci rozhodli hospodařit jinak, chalupu by si vzali do společného majetku a zahrnuli ji do předmanželské smlouvy. Ošetřit se v ní dají i jiné skutečnosti.

Když například Darinin manžel nadělá dluhy, nemusí se jeho žena obávat, že jim věřitelé vtrhnou domů a budou brát, co se jim zlíbí. Nebo naopak Darina nezůstane s dětmi bez přístřeší a peněz, když požádá o rozvod. Co je dobré vědět, než se do sepisování smlouvy pustíte?

„Na tohle, exekutore, nesahej!“

Předmanželskou smlouvu může snoubencům bez ohledu na jejich bydliště sepsat kterýkoliv notář v zemi.

„Z praxe mohu uvést, že častěji sepsání předmanželské smlouvy požadují muži,“dodává Horáková. A její slova potvrzuje i brněnská advokátka Michaela Kubíková. „Nejčastěji ji sepisují páry, u jednoho z nichž se do budoucna předpokládají vyšší výdělky. Ten, který předpokládá, že v budoucnu více vydělá, bývá zpravidla iniciátorem uzavření smlouvy, ať je to muž, nebo žena,“říká.

A další větou přidává: „Důvodem pro uzavření smlouvy přitom nebývají pouze budoucí majetky, nýbrž i možné dluhy, zejména v případě, kdy jeden ze snoubenců podniká.“

Nový občanský zákoník vnesl změny i do předmanželských smluv.

Zatímco v původní úpravě předmanželská smlouva sloužila pouze k zamezení sporů při rozvodu manželů, nově ji lze zanést do veřejného seznamu, který vede Notářská komora České republiky.

„A tím je účinná proti třetím osobám. To znamená, že dokáže ochránit druhého manžela před exekutory,“říká šumperská notářka Jarmila Šléšková.

Co je moje, je i tvoje. Nebo ne?

Spíše než vypočítavost ale žene snoubence k notáři snaha srovnat si před svatbou účty. Mnozí svobodní žijí ve společné domácnosti již řadu let před sňatkem a logicky do ní za tu dobu i investovali.

Pětatřicetiletého manažera Radima tak investice do rekonstrukce bytu dohnala k úvahám o svatbě. Před lety se nastěhoval do bytu k přítelkyni. Brzy přišlo na svět dítě a Radim začal rekonstruovat.

„Přítelkyně je na mateřské a do rekonstrukce jsem už pár statisíců dal. Myslím, že je čas se oženit, když už jsem se takto na bytu finančně zainteresoval,“uvažuje s lehkou nadsázkou. Své přítelkyni by své myšlenky ale nikdy neprozradil. Přitom stejné úvahy, i když se za ně mnozí stydí, ale vedou právě k notáři.

„V současné době se velmi často stává, že jeden ze snoubenců před uzavřením manželství postaví dům, který je v katastru nemovitostí zapsán do vlastnictví tohoto snoubence. Přitom druhý z páru před uzavřením manželství do domu investoval nemalou částku. K narovnání tohoto stavu mohou snoubenci po sňatku buď uzavřít darovací smlouvu, nebo uzavřít předmanželskou smlouvu,“popisuje notářka Horáková. Snoubenci tím uzavřou takzvanou smlouvu o rozšíření společného jmění manželů, ve které se dohodnou, že celý dům nebo jeho část, podle investic snoubence, bude patřit do společného majetku.

Tento případ je také jeden z mála, kdy se odměna notáře odvíjí od hodnoty předmětu. „Vzhledem k tomu, že dům má různou hodnotu v Hodoníně nebo v Praze, je také odměna notáře různá,“říká hodonínská notářka. Valná většina předmanželských smluv se ale netýká konkrétní věci, a snoubenci tak vyjdou s částkou do pěti tisíc korun. Bez ohledu, zda byli u notáře v Uherském Hradišti, nebo v Brně.

Předmanželská smlouva (ne)unese cokoliv

Jenomže proč mám uzavírat předmanželskou smlouvu, když jsme na tom teď oba zhruba stejně? „Mám zkušenost, že mladí snoubenci ze střední třídy, spíše intelektuálové, kteří mají svá zaměstnání, žijí spolu dlouho a už vědí, co od sebe mohou očekávat, nějaké předmanželské dohody vůbec neřeší,“říká Nela Maťašeje ze svatební agentury Pusu na to.

Podle notářky Jarmily Šléškové lze ale sotva dohlédnout, jak vztah pokročí za pět deset let.

„Záleží na tom, jakým způsobem hodlají manželé do budoucna hospodařit, zda na sebe vezmou riziko v dobrém i zlém – tedy společné jmění. Daří se jednomu, prospěch z toho mají oba, nedaří se – dopad to má taky na oba,“kontruje.

V předmanželské smlouvě nemusíte řešit jen majetek jako takový, ale můžete se zabezpečit i do budoucna. Například si můžete určit výši měsíčného výživného, ke kterému se oba zavazujete. Nebo kdo v případě rozvodu bude vychovávat děti.

Ale pozor! O svěření dětí do péče a výši alimentů musí rozhodnout soud, který však může k vaší verzi přihlédnout.

Co tomu řekne maminka

Pokud něčemu ve smlouvě nerozumíte, raději se třikrát přeptejte, než se podepíšete pod něco, co by vám mohlo v budoucnu ublížit. Ani ten, kdo v právním světě tápe, se nemusí bát, že si špatně uzavřenou smlouvou naběhne.

„V případě, že je předmanželská smlouva pro některého ze snoubenců nevýhodná, notář na tuto skutečnost snoubence upozorní,“říká hodonínská notářka Zdeňka Horáková.

A cituje případ, kdy musela zasahovat. „Do mé kanceláře se dostavili snoubenci s tím, že chtějí uzavřít předmanželskou smlouvu. Dle požadavků snoubence mělo všechno, tedy i mzda snoubenky, patřit do jeho výlučného vlastnictví. Na můj dotaz, zda k tomuto rozhodnutí mají nějaké důvody, snoubenec odpověděl, že chce mít vše pod kontrolou. Po vysvětlení snoubenka se sepsáním takové smlouvy nesouhlasila,“popisuje notářka.

V jiném případě asi čtyřicetiletý snoubenec požadoval po notářce další opis notářského zápisu o předmanželské smlouvě. „Tento další stejnopis byl určený pro jeho maminku, která by mu jinak zamýšlený sňatek zakázala,“popisuje úsměvný případ hodonínská notářka.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.