Advokáti radí

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

Manžel tvrdí, že své půjčky po rozvodu splatí sám. Když to nesplní, půjdou věřitelé i po mně?

Pokud dluh vznikl za trvání manželství a je součástí společného jmění, pak věřitel může uspokojit svoji pohledávku i z majetku, který náleží druhému z manželů. Manželé však mohou mezi sebou uzavřít dohodu o vypořádání dluhů. Ta sice nezabrání věřitelům, aby nebrali i váš majetek, vy ale můžete takto uhrazené prostředky vymáhat po svém muži.

Co mám dělat, když žena začala své peníze odklánět?

Můžete podat návrh na předběžné opatření a případné nemovitosti či peníze a společnosti zablokovat. Je nutné si pečlivě vést veškeré záznamy, například si schovat výpisy z účtů, abyste se u soudu mohli dovolat neplatnosti takového jednání.

Manžel denně hraje na automatech a zvyšuje tak své dluhy. Co mám dělat?

Nabízí se buď režim oddělených jmění, nebo může soud společné jmění zúžit či zrušit. Závažným důvodem je, že manžela lze považovat za marnotratného, i to, že soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.

Mám nárok na advokáta, i když ho nemohu zaplatit?

Pokud splňujete požadavky na osvobození od soudních poplatků, může vám soud na vaši žádost ustanovit advokáta, je-li to nezbytné k ochraně vašich zájmů. V tomto případě je ale nutné, abyste soudu prokázali své majetkové poměry. Další možností je využít bezplatné právní poradny, kterou provozuje Česká advokátní kancelář na svých regionálních pobočkách. Komora vám také může určit advokáta bezplatně nebo za sníženou cenu.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.