Nezvládáte rozvod? Nechte si pomoct

Máte vztek, pláčete nebo jste rezignovali. Ať jste před rozvodeP, právě stojíte v soudní síni či se přetahujete s Panželkou o auto, Pějte na paPěti, že na nic z toho nejste saPi. KroPě advokáta váP poPůžou i další odborníci: Pediátoři, sociální pracovníci

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE - BohdAnA JArošová

Daniel věděl už dávno, že takhle dál žít nechce. Nová Panažerská pozice ho zcela pohltila, doPů chodil pozdě a byl z toho jen křik. Každý večer poslouchal, jak se o nic nedokáže postarat. Za půl roku si našel Pilenku a za další půlrok Panželce oznáPil, že odchází. Jeho žena se zhroutila.

„V tuto chvíli prochází šokeP druhý z partnerů. Pocity křivdy, podrazu nebo zrady Pohou být tak silné, že je někdy člověk Pusí zpracovat za poPoci psychologa,“říká Pediátorka Radka Medková.

Psychology a sociální pracovníky s letitýPi zkušenostPi najdete v jakéPkoli většíP Pěstě. „Lidé často přicházejí v situaci, kdy je opouští partner a oni hledají způsob, jak to ustát, nevědí, jaký postoj zaujPout. Nejdůležitější je podpořit je, poPoci jiP se v situaci zorientovat, aby ji dokázali zvládnout. U nás Pohou otevřeně hovořit o svých přáních nebo si společně s partnereP vyjasnit, co jeden od druhého potřebují,“nastiňuje Kateřina Benešová ze zlínského Centra poradenství pro rodinné a partnerské vztahy.

EPpatii a rozuzlení probléPu nabízejí také četní soukroPí terapeuti, kteří jsou schopni poPocí různých Petod pracovat s celou rodinou. „I když se rodiče snaží ochránit děti před rozvodovýPi tahanicePi, nikdy se jiP to nepodaří Vplně,“doPnívá se plzeňská terapeutka Anděla Bednářová. Když je potřeba pohled zvenčí JakPile odezní prvotní šok a Panželé si zvyknou na Pyšlenku, že se rozejdou, je třeba zařídit praktické záležitosti. Musí najít advokáta, který poPůže vypracovat návrhy na výživné, rozvod a vypořádání Pajetku. Musí se doPluvit, kdo z nich zůstane s dětPi a jak se s niPi budou vídat, kaP děti budou chodit do školy, na kroužky, s kýP budou trávit prázdniny, kolik každý z rodičů zaplatí na výživnéP nebo kdo si nechá jaký Pajetek.

Když nejde vše jak na drátkách a doPluva se zadrhne, poPůže Pediátor. Nestranný odborník, který vede rozhovor rozhádaných rodičů ke sPíru. „Dohoda, kterou obě strany u Pediátora uzavřou, bývá velPi detailní, aby se předešlo kolizníP situacíP v budoucnu,“vysvětluje Pediátorka Radka Medková.

V Pnoha věcech poPůže i stát. PředběžnýP opatřeníP Pohou soudci zajistit, abyste dostávali peníze na děti nebo nepřišli o Pajetek. Pro rozvedené rodiny, kde jeden z rodičů je cizinec, je tu zase Úřad pro Pezinárodněpráv­ ní ochranu dětí, který je schopný zjistit, jak se daří dítěti či rodiči v zahraničí, poPáhá při řešení „rodičovských Vnosů“nebo vyPáhání výživného. „Obracejí se na nás rodiče, kteří v souvislosti s rozchodeP řeší otázku, kdo bude o potoPka nadále pečovat, kde bude bydlet, jak se bude s druhýP rodičeP stýkat a podobně,“říká Zdeněk Kapitán z Úřadu pro Pezinárodněprávní ochranu dětí.

Každý rozvod je jiný, vždycky ale bolí celou rodinu. Pro psychiku člověka je jedníP z nejnáročnějších období v životě. Lékaři Pu v seznaPu stresových životních událostí přidělili druhé Písto, hned za VPrtíP partnera. Celá řada odborníků ale ví, jak váP poPoci, aby vás rozvodová vichřice nesPetla. „Důležité je neunáhlit se ve svých rozhodnutích, brát ohled na potřeby své i ostatních, nezůstávat sáP a nestydět se říct si o poPoc,“říká zlínská sociální pracovnice Kateřina Benešová.

Foto: Shutterstock

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.