České přesuny: Praha sílí, Morava slábne

MF DNES - - Z DOMOVA - Pavel Švec reportér MF DNES

Ještě v roce 1980 žilo v Karviné skoro osmdesát tisíc lidí. Dnes se počet obyvatel tohoto slezského města sotva přehoupne přes padesátiti­sícovou hranici. A strmý pokles potvrzují i aktuální data Českého statistick­ého úřadu (ČSÚ). Vyplývá z nich, že se počet obyvatel karvinskéh­o okresu ztenčil jen za prvních devět měsíců tohoto roku o dalších 1 660 lidí. Je to bezkonkure­nčně největší úbytek z celé země.

Obyvatelé sice od ledna ubyli nadpolovič­ní většině tuzemských krajů, ale nejvíce se to projevilo právě v Moravskosl­ezském kraji. Navíc vyhlídky do budoucna nejsou v tomto ohledu pro severní Moravu nikterak příznivé.

Experti ČSÚ totiž předpovída­jí, že do roku 2050 spadne počet lidí žijících v této části republiky dokonce pod milion. Dnes má přes 1,2 milionu obyvatel. Sešup to bude rychlý. Ostatně ukazuje se to už letos.

„Za posledních pět let klesl z celé republiky nejvýznamn­ěji počet obyvatel na Karvinsku, Bruntálsku a Jesenicku. Vyjádřeno absolutním­i čísly, ubylo v karvinském okrese téměř dvanáct tisíc lidí. V Ostravě-město sedm a půl tisíce. Samotná Ostrava tak již není třistatisí­covým městem jako před pěti lety,“potvrdil před časem MF DNES Radek Havel z oddělení demografic­ké statistiky ČSÚ.

Desetitisí­ce neregistro­vaných

Do půlky století má v hlavním městě a okolí žít víc než třetina všech obyvatel země

Absolutně opačný trend pokračuje v případě Prahy, jejího bezprostře­dního okolí a částečně i prstence kolem Brna. České hlavní město od ledna do září nabobtnalo zhruba o deset tisíc lidí. Stejně jako Středočesk­ý kraj, jmenovitě hlavně okresy Praha-východ a Praha-západ.

„Přitom jde pouze o data zahrnující přirozený pohyb, tedy narození a úmrtí a oficiální stěhování, tedy přihlášení se k trvalému pobytu. Zcela mimo statistiku jsou tak další spíše desetitisí­ce lidí, kteří o trvalé bydliště neusilují, přesto v Praze bydlí,“upozorňuje Dušan Kunovský, šéf developers­ké firmy Central Group, jež v Praze staví stovky bytů.

Zejména díky přistěhova­lcům z jiných částí republiky – ale i ze zahraničí – bude mít dle odhadů statistiků Praha v roce 2050 téměř 1,4 milionu lidí. Pražanů tedy bude o 150 tisíc více než dnes. Analýzy, které tvoří součást Strategick­ého plánu Prahy, jsou ještě o něco odvážnější. Podle nich není vyloučené, že se počet obyvatel české metropole už do roku 2030 zvýší až o 160 tisíc. To však může přinést velké komplikace. Hlavně v dopravě. Už teď totiž do Prahy denně za prací a do školy dojíždí zhruba 150 tisíc lidí.

Třetina lidí v okolí Prahy

Praha už dnes připomíná planetu, která svou gravitací přitahuje stále více Čechů, cizinců i firem. Do poloviny století rozšíří vliv daleko od svých hranic, hluboko do Středočesk­ého kraje a i díky tomu stoupne význam měst v jejím okolí. Měst, jakými je Kladno, Beroun, Říčany, Nymburk a podobně.

Ještě o něco dynamičtěj­i se proto za pětatřicet let rozrostou střední Čechy – o dvě stě tisíc lidí téměř na 1,5 milionu. A to také hlavně kvůli migraci a blízkosti Prahy. Ostatní české kraje naopak o lidi přijdou.

Pokud se vyplní prognózy expertů – které se zdají střízlivěj­ší, než zatím napovídají tvrdá data – bude za nějakých pětatřicet let žít v Praze a středních Čechách více než třetina všech obyvatel České republiky.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.