Řešení testu

MF DNES - - VELKÁ ŠKOLA PRAVOPISU -

I.

I zcestovalého/scestovalého a zkušeného Emila Holuba trápily při jeho výpravách do Afriky tropické choroby. Navíc vždy čelil nevyzpytatelným okolnostem. Například při první výpravě ztroskotal v peřejích řeky Zambezi. Tam utopil i svoje pracně získané sbírky. Z první výpravy s sebou vzal r. 1879 na zpáteční cestě do Prahy domorodou dívku Bellu. Na Střeleckém ostrově pak uspořádal výstavu založenou na svých výzkumech. Roku 1883 se ve Vídni oženil s Rosou Hofovou (1865–1958), která s ním posléze sdílela všechny strasti při jeho dalším putování po Africe a nikdy si nestěžovala na nepohodlí, jež musela skousnout. Druhá jeho expedice směřovala z Kapského Města do dnešní Botswany. V létě roku 1886 Holub vystavil svoji výpravu značnému nebezpečí pochodem do země bojovných Mašukulumbů. Ti ho napadli a zničili vše, na co přišli. Holub s manželkou a dvěma pomocníky se vrátili na území spřátelených Tongů. Zde však Ignáce Leeba skolil levhart a Holub i jeho manželka vážně onemocněli. Za těchto okolností se Holub musel vrátit do Čech, kam přibyl se zbytkem výpravy v září roku 1887. I tak shromáždil mnoho cenného přírodovědného i etnografického materiálu a poznatků. Plán třetí výpravy do Afriky již mu zhatil jeho neuspokojivý zdravotní stav. Zemřel ve Vídni 21. února 1902 v pouhých 54 letech.

II.

Postavení Berlínské zdi bylo dalším důsledkem studené války. (Opětovně doporučujeme vyhledat si v podobných přechodných jevech poučení v Internetové jazykové příručce. Na odkazu http://prirucka.ujc.cas.cz zjistíme, že toto sousloví lze psát jak s písmenem velkým, tak malým. Máme-li však, jako je tomu zjevně v tomto případě, na mysli známou stavbu z r. 1961, je vhodnější psát počáteční písmeno velké.) Posuzovaná sbírka básní není originální: její poezie nese nesporné seifertovské rysy. Členům jakéhokoli filharmonického tělesa, a tedy i České filharmonie, se říká filharmonici. Je jisté, že ve 4. století n. l. žili na našem území Neslované. Přívrženci A. Dvořáka, nadšení obdivovatelé autora Rusalky, Slovanských tanců nebo Novosvětské symfonie, se nazývají dvořákovci. Na Vánoce jsme si vyslechli v kostele provedení Rybovy Mše. (Velké písmeno M zde signalizuje, že autor textu má na mysli právě a jedině slavnou mši, jejíž oficiální název zní Česká mše vánoční.) Vor Kon Tiki norského badatele Thora Heyerdahla překonal Tichý oceán z Jižní Ameriky do Francouzské Polynésie. Prošli jsme se ulicí U Staré cihelny. Nic zajímavého jsme tam neviděli. V domě U Zlatého a bílého jednorožce v Praze se ubytoval v roce 1789 Wolfgang Amadeus Mozart a v roce 1796 Ludwig van Beethoven.

Mezi těžké pravopisné oříšky patří psaní obce Horní Nová Ves u Lázní Bělohrad. (Jde o vnesené vlastní jméno obce „Nová Ves“do jiného vlastního jména, proto musíme psát všechna tři

písmena velká. Na rozdílné psaní typů „lázně Teplice“, „Lázně Bělohrad“jsme upozorňovali ve výkladu v předchozích dílech našeho seriálu.)

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.