Za sucho můžou i komunisté

MF DNES - - NÁZORY - — Pavel Hýbl Šumperk

Pamatuji doby, kdy se násilně zakládala jednotná zemědělská družstva, rozorávaly meze, likvidovaly remízky i přirozené mokřady, odvodňovaly melioracemi pole, vyrovnávaly terasy, napřimovaly a regulovaly potoky i řeky, zasypávaly na návsích rybníky. Místo střídání plodin vznikaly monokultury a v dříve pečlivě obhospodařovaných lesích se místo koní objevily traktory. Lesy a lesní cesty byly najednou k nepoznání. Po okrajích polí se objevily cesty pro traktory a pole byla udusána koly těchto strojů. Mizely koroptve, křepelky a na pole se sypalo DDT a postřiky, které měly devastující účinky. Při návštěvě Šumavy stačí přejít hranici do Bayerischer Waldu a člověk uvidí jiný les i jiná pole, louky, pastviny i chov hospodářských zvířat, protože tam stále hospodaří opravdoví hospodáři na rozdíl od našich bývalých kolchozníků a pobíračů nejrůznějších dotací. Za dnešní sucho můžeme poděkovat soudruhům z KSČ(M).

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.