Světového zdravotníka dál potřebujeme, bludů neubývá

MF DNES - - NÁZORY - Martin Tuček psychiatr

Jako houby po dešti u nás rostou řady Jediných Opravdových Vlastenců, kteří nás chtějí osvobodit od diktátu Bruselu a s chutí se pouštějí i do OSN. Jistě se dostane i na Ženevu, kde sídlí jedna z jejích nejdůležitějších agentur – Světová zdravotnická organizace (SZO), která zrovna oslavila své sedmdesátiny. Je pravda, že snad není země, která by nebyla jejím členem, ale Vlastenci namítnou, že české členství jsou vyhozené peníze. Naše zdravotnictví si stojí tak zářně, že SZO může být dobrá tak pro Asii a Afriku, kde nechť si řeší nějaké své zaostalé nemoci.

SZO má pověření plnit tolik úkolů, že je tu nelze vyčíslit. Mýtila nebo ještě mýtí černé neštovice, dětskou obrnu, tuberkulózu, malárii či AIDS. Má ovšem stovky dalších úkolů při koordinaci širokých oblastí světové zdravotní a hygienické péče. Její doporučení závazně přebírá i EU. Svržení bruselského, potažmo ženevského jha by nás opravdu osvobodilo: plnou parou bychom vypluli třeba ve směru Ruska, kde je průměrná délka života o „pouhých“osm let kratší než u nás.

Nebo bychom nabrali kurz rovnou na lidovou Čínu, což se už někteří svobodymilové ostatně snaží realizovat. V rámci čínských investic je prosazována také výstavba sítě tzv. klinik tradiční čínské medicíny – na prvním místě přímo v areálu Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Původní záměr byl jednoznačný, aby tradiční čínská medicína stanula v jednom šiku s ostatními lékařskými obory. Je velkým štěstím, že se naše lékařská veřejnost a současný ministr zdravotnictví shodli v názoru, že slova „tradiční“a „vědecký“jsou dvě zcela odlišné věci. Některé podružnosti jako akupunktura jsou sice zajímavé, ale i zde jde o pouhé léčitelství.

Vypadalo by to, jako bychom se v našich nemocnicích nechali léčit jakýmisi zombies ze staré říše římské, se všemi důsledky. Velký celek tradiční čínské medicíny totiž pochází právě z oné doby. Historie je však křivolaká: v komunistické Číně učení zresuscitoval Velký kormidelník Mao. A protože odpočívá v mauzoleu dosud, těší se tato mumifikovaná všeléčebná relikvie masivní státní reklamě a spřáteleným zemím se nabízí v podobě jakési jedinečné exotické lahůdky.

Světová zdravotnická organizace existuje také proto, aby bránila vědecké standardy moderní medicíny. Napomáhá prosívat zrno od plev a odhaluje leckterá šarlatánství, kterých je ostatně všude habaděj – i v tom našem panensky ctnostném a nade vše povzneseném Česku.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.