MASSIMILIANO ALLEGRI

Ju­ven­tus

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Ita­li­en Al­der: 50 Stær­ke­ste hold: Ju­ven­tus Mind­ste hold som træ­ner: Ag­li­a­ne­se Se­ne­ste hold: AC Milan

Stil: Tak­tisk flek­si­bel, gik over til 4-2-3-1 i sid­ste sæ­son, da ska­der gjor­de det for­del­ag­tigt. Vil grund­læg­gen­de helst spil­le of­fen­sivt og bold­be­sid­den­de. Er in­spi­re­ret af Giovan­ni Ga­leo­ne, en af Ar­ri­go Sac­chis sam­ti­di­ge i 80’er­ne med stort fo­kus på zo­ne­for­svar og of­fen­sivt spil ud fra en 4-3-3. Kol­lek­tivt ori­en­te­ret. Præ­sta­tio­ner­ne i AC Milan fra 2010 til 2014 frem­står i dag ret go­de med tan­ke på mila­ne­ser­nes sto­re pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.