PAULO FON­SECA

Sjakh­tar­do­netsk

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Portu­gal Al­der: 44 Stør­ste hold: FC Porto Mind­ste hold som træ­ner: Odi­ve­las FC Se­ne­ste hold: Sporting Bra­ga

Stil: An­grebs­ivrig tak­ti­ker, flek­si­bel med bold­be­sid­del­se i egen liga og me­re de­fen­siv so­li­di­tet i Cham­pions Le­ague. Stort navn, man knyt­ter et stort håb til i Portu­gal trods en dår­lig sæ­son un­der pres­set i FC Porto for et par år si­den. Blev me­get in­spi­re­ret af Jor­ge Jesus, som Fon­seca hav­de i sin sid­ste klub, Est­re­la Ama­dora. Me­re en 4-3-3 el­ler of­fen­sivt indstil­let 4-4-2 træ­ner end den ek­stremt suc­ces­ri­ge for­gæn­ger Mir­cea Lu­cescu, der var me­re til 4-2-3-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.