GIORGOS DONIS

APOEL

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Græken­land Al­der: 47 Stør­ste hold: Pa­nat­hin­ai­kos (ak­tiv) Mind­ste hold som træ­ner: Ili­si­akos Se­ne­ste hold: Al-sharjah (Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter)

Stil: En usæd­van­lig træ­ner i Cham­pions Le­ague-sam­men­hæng, da han ud over et godt op­hold i APOEL fra 2013-2015 (hvor APOEL slog AAB i Cl-kva­len) ik­ke har det sto­re re­sumé, kom­mer di­rek­te fra et job i Mel­le­mø­sten og var nær fort­sat i egyp­tisk fod­bold. Den tid­li­ge­re midt­ba­ne­spil­ler tog over for Ma­rio Be­en ef­ter kun tre kam­pe i sæ­so­nen og har især i Cham­pions Le­ague blik for at for­sva­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.