SENOL GÜNES

Beşiktaş

Champions League Magasinet - - MESTRENES MENTORER -

Na­tio­na­li­tet: Tyr­ki­et Al­der: 65 Stør­ste hold: Tyr­ki­et (VM 2002) Mind­ste hold som træ­ner: Bo­luspor

Se­ne­ste hold: Bur­s­a­spor Stil: Günes er ud­dan­net læ­rer, og det smit­ter af på hans træ­ner­stil, der er kom­mu­ni­ke­ren­de og pæ­da­go­gisk ud over den tra­di­tio­nel­le op­fat­tel­se af trænere ved Mid­del­ha­vet. Bron­ze­vin­der ved VM 2002 men al­drig set som en så stor træ­ner som Fa­tih Te­rim. Mang­le­de at vin­de tit­ler, ind­til hans Beşiktaş ud­nyt­te­de Ga­la­ta­s­a­ray og Fe­ner­ba­hçes svag­hed. Spil­ler i Beşiktaş of­test ver­sio­ner af 4-2-3-1 og 4-3-3, hvor man­ge an­greb en­der i ind­læg til en ho­ved­støds­stærk an­gri­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.