REVANCHETID I PA­RIS

Champions League Magasinet - - PARIS SAINT GERMAIN - TEKST: MAR­TIN DAVIDSEN

Man for­står, hvis det sta­dig gør ondt i Psg-fan­se­nes hjer­ter at tæn­ke på sid­ste sæ­sons kvart­fi­na­le­kam­pe mod FC Bar­ce­lo­na. Li­ge så fan­ta­stisk og im­po­ne­ren­de 4-0-hjem­me­sej­ren over Bar­ce­lo­na var, li­ge så cho­ke­ren­de var 6-1-bla­ma­gen på ude­ba­ne, der send­te PSG ud i mør­ket i ot­ten­de­dels­fi­na­len i Cham­pions Le­ague.

Hel­ler ik­ke i Li­gue 1 op­nå­e­de klub­ben suc­ces, for Mo­na­co løb med mester­ska­bet, og der­for er der i den grad lagt op til re­van­che i Pa­ris i den­ne sæ­son.

Én spil­ler sym­bo­li­se­rer det­te me­re end no­gen an­den. Det sen­sa­tio­nel­le og op­sigtsvæk­ken­de køb af Ney­mar den­ne som­mer gav gen­lyd i he­le ver­den, og selv Frank­rigs præ­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron kald­te an­kom­sten af Ney­mar for ’ vir­ke­lig godt nyt’ – og han er end­da fan af Marseille.

Al­les øj­ne vil hvi­le på den bra­si­li­an­ske bold­kunst­ner i den kom­men­de sæ­son, for der er for­vent­nin­gen, at han vil væ­re den alt­over­skyg­gen­de pro­fil i Pa­ris.

Det sto­re spørgs­mål er, om ver­dens bed­ste fod­bold­spil­ler kan fø­re by­er­nes by langt i ver­dens stør­ste klub­tur­ne­ring sam­men med te­e­na­ge­sen­sa­tio­nen Ky­li­an Mbap­pé fra AS Mo­na­co. Klub­ben kæm­per sta­dig med at bry­de det eu­ro­pæ­i­ske kom­pleks, der har be­ty­det, at klub­ben al­drig er nå­et læn­ge­re end kvart­fi­na­ler­ne i Cham­pions Le­ague.

I den­ne sæ­son skal det væ­re, og med en sær­de­les slag­kraf­tig trup, der be­sid­der en god blan­ding af er­fa­ring og ta­lent – og Ney­mar – er Pa­ris Saint-ger­main nu at reg­ne som en af fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de Cham­pions Le­ague. Og at få al­le til at glem­me sid­ste sæ­sons sor­te af­ten i Bar­ce­lo­na. Og så skal man ha­ve slet­tet den sor­te af­ten i Bar­ce­lo­na.

FO­TO: RITZAU/ ZABULON LAURENT/ABACA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.