FCK'S BANEMAND HAR IN­GEN CHAM­PIONS LE­AGUE-AM­BI­TIO­NER

Champions League Magasinet - - FK QARABAG - TEKST: SEBASTIAN STANBURY

Med fi­re scor­in­ger i kva­li­fi­ka­tio­nen var Di­no Nd­lo­vu en af de af­gø­ren­de spil­le­re, da Qarabag som den før­ste klub fra Aser­ba­jds­jan spil­le­de sig i Cham­pions Le­ague. Blandt an­det score­de han et vig­tigt ude­ba­ne­mål mod FC København i Par­ken.

”Det er en fø­lel­se, som pen­ge ik­ke kan kø­be. Da vi kom til­ba­ge til Baku, var ga­der­ne luk­ke­de. Folk hav­de so­vet i luft­hav­nen for at ven­te på vo­res an­komst, og mod­ta­gel­sen var in­tens. Aser­ba­jds­jans folk fortje­ner det­te,” sag­de an­gri­be­ren ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen.

Di­no Nd­lo­vu er en fy­sisk stærk an­gri­ber med fart og god tek­nik, og han har vist sig at væ­re et gif­tigt vå­ben for Qarabag i de omstillinger, tak­tik­ken er lagt me­get an på. Han nå­e­de ik­ke at ik­ke at spil­le man­ge kam­pe i hjem­lan­det Syd­afri­ka, in­den han i 2011 rej­ste til is­ra­elsk fod­bold og op­t­rå­d­te for Bnei Ye­hu­da og Mac­ca­bi Hai­fa. Si­den sid­ste som­mer har han spil­let i Qarabag, hvor han i sin før­ste sæ­son blev num­mer tre på liga­ens top­sco­rer­li­ste. Og nu er han og hol­det klar til Cham­pions Le­ague.

”Vi har in­gen am­bi­tio­ner i grup­pe­spil­let. Det er ren er­fa­ring, for det er før­ste gang, vi kom­mer til at spil­le i Cham­pions Le­ague. Vi har in­tet at ta­be, og der er ik­ke no­get pres,” har an­gri­be­ren sagt til ki­ck­off.com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.