TRUP & TAKTIK

Champions League Magasinet - - SEVILLA -

Den tid­li­ge­re træ­ner Jor­ge Sampa­o­li skif­te­de of­te for­ma­tion og kun­ne bå­de spil­le med tre og fi­re mand i bag­kæ­den. Be­rizzo spil­le­de i Cel­ta med fi­re i for­sva­ret og for­ven­tes at vil­le gø­re det sam­me i Se­vil­la. Si­mon Kjær skal kæm­pe med pri­mært Clé­ment Leng­let om plad­sen ved si­den af den er­far­ne an­fø­rer Nicolás Pareja, mens Ga­bri­el Merca­do bå­de kan age­re i mid­ter­for­sva­ret el­ler som høj­re ba­ck. He­le of­fen­si­ven er ny i for­hold til sid­ste sæ­son, men bå­de Ba­ne­ga og i sær­de­les­hed Jesús Na­vas har en for­tid i Se­vil­la. No­li­to gen­for­e­nes med træ­ner ­Be­rizzo, som fik det bed­ste ud af of­fen­siv­spil­le­ren i Cel­ta in­den det skuf­fen­de skif­te til Man­che­ster Ci­ty. Co­lom­bi­an­ske Lu­is Muri­el er det dy­re­ste ind­køb i ­Se­vil­las hi­sto­rie og må for­ven­tes at fortræn­ge ­Wis­sam Ben Yed­der til bæn­ken. Sam­me sted star­ter Mi­cha­el Kro­hn-de­hli sæ­so­nen, men den dan­ske ve­te­ran skal nok få si­ne kam­pe i et travlt ef­ter­år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.