TRÆ­NE­REN: JÜR­GEN KL­OPP

Champions League Magasinet - - LIVERPOOL -

Helt som ven­tet er den 50-åri­ge ty­sker ble­vet en stor suc­ces på An­fi­eld med sit en­ga­ge­ment og sit go­de hu­mør, og der har og­så væ­ret sport­s­lig frem­gang at spo­re med fi­na­le­plad­ser i bå­de Liga Cup­pen og Eu­ro­pa Le­ague i den før­ste sæ­son og fjer­de­plad­sen med ad­gang til Cham­pions Le­ague i den an­den. Nu gæl­der det skrid­tet op i mester­skabs­kam­pen og en fast plads i Eu­ro­pas bed­ste klub­tur­ne­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.