AN­FØ­RE­REN: MAREK HAMŠÍK

Champions League Magasinet - - SSC NAPOLI -

Det var som­me­ren 2007, Na­po­li var li­ge ryk­ket til­ba­ge i Se­rie A ef­ter et år­tis ned­t­ur, og nu skul­le der ske no­get, så man køb­te blandt an­det en ung Marek Hamšík af Brescia, hvil­ket var godt set. For gen­nem et år­ti er slo­vak­ken ble­vet en kul­tur­bæ­rer i klub­ben, han har væ­ret an­fø­rer si­den ja­nu­ar 2014, og om tre mål bli­ver den of­fen­si­ve play­ma­ker den mest scoren­de i Na­po­lis hi­sto­rie og skub­ber en vis Die­go Ma­ra­do­na ned fra den hi­sto­ri­ske før­ste­plads.

FO­TO: RITZAU

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.