UGENS FEM DYRESTE HAND­LER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KLUBSKIFTER I DANMARK OG UDLANDET -

Jhon Cór­do­ba

Sa­el­ger: Mainz

Kø­ber: FC Køln

Pris: 125.000.000

Fy­sisk sta­erk an­gri­ber, FC Køln kø­ber i for­vent­nin­gen om, at top­sco­rer Ant­ho­ny Mo­de­ste (25 Bun­des­liga-mål i sid­ste sa­e­son) bli­ver solgt for et stør­re be­løb. Den 24-åri­ge co­lom­bi­a­ner har ind­til vi­de­re i kar­ri­e­ren ik­ke for­må­et at om­sa­et­te go­de tak­ter i spil­let til man­ge mål.

Ri­ck Kars­dorp

Sa­el­ger: Fey­eno­ord

Kø­ber: AS Roma

Pris: 105.000.000

Høj­re ba­ck, der vandt det hol­land­ske mester­skab sam­men med Ni­co­lai Jørgensen og sid­ste år fik de­but på det hol­land­ske lands­hold.

Ber­trand Tra­oré

Sa­el­ger: Chel­sea

Kø­ber: Ly­on

Pris: 75.000.000

Kant­spil­le­ren fra Bur­ki­na Fa­so gjor­de en fin fi­gur på le­je i Vi­tes­se og i sid­ste sa­e­son i Ajax. Mang­len på ud­sigt til spil­le­tid (la­es me­re om det an­det­steds på dis­se si­der) har lok­ket Tra­oré til Olym­pique Ly­on, hvor un­ge spil­le­re har be­ty­de­ligt kor­te­re vej til star­top­stil­lin­gen end i Lon­don.

Will Hug­hes

Sa­el­ger: Der­by

Kø­ber: Wat­ford

Pris: 68.000.000

En hård­t­ar­bej­den­de cen­tral midt­ba­ne­spil­ler med et ve­l­ud­vik­let pas­nings­spil og isa­er blik for chan­ce­ska­ben­de af­le­ve­rin­ger. Den blon­de eng­la­en­der fik ros for sin ind­sats ved U/21-EM i Po­len og skal nu prø­ves af i Pre­mi­er Le­ague hos Wat­ford, der trods over­le­vel­sen i ra­ek­ken hav­de en sva­er sa­e­son og har brug for no­get fa­con over spil­let og en fast star­top­stil­ling.

Wan­der­son

Sa­el­ger: RB Salz­burg

Kø­ber: FK Kras­no­dar

Pris: 57.000.000

Søn af den tid­li­ge­re Ajax-spil­ler Wam­ber­to (der hav­de Hen­rik An­der­sen som agent), der som ung­doms­spil­ler blev sor­te­ret fra i Am­ster­dam og tog om­kring Bel­gi­en og si­den­hen Ge­ta­fe, før han end­te i Salz­burg. På­gå­en­de, me­get hur­tig kant­spil­ler, der gan­ske iro­nisk er­stat­ter en ot­te år ae­l­dre lands­mand med sam­me navn, der net­op er skif­tet til Dy­na­mo Moskva.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.