DA CELTIC TRAK I JA­COB­SEN – SOM MIDTSTOPPER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANDERS K. JACOBSEN -

An­ders K. Ja­cob­sen er i dag en etab­le­ret Superliga-an­gri­ber med man­ge mål på samvit­tig­he­den, men kar­ri­e­ren kun­ne ha­ve set an­der­le­des ud, hvis han som helt ung hav­de ta­get imod et til­bud fra den skot­ske stor­klub Celtic.

Til­ba­ge i 2005 var An­ders K. Ja­cob­sen som 15-årig på be­søg i Celtic over tre gan­ge, og den skot­ske klub vi­ste stor in­ter­es­se for spil­le­ren – men det var ik­ke på grund af hans of­fen­si­ve kva­li­te­ter.

”Jeg var der som 15-årig, og jeg var på be­søg i tre om­gan­ge. Jeg hav­de nu ik­ke som så­dan lyst til at flyt­te der­over og ri­ve rød­der­ne op. Det sjove­ste ved den hi­sto­rie er egent­lig, at jeg var der­ov­re at prø­ve­tra­e­ne som midtstopper. Det var til den po­si­tion, de vil­le ha­ve mig, for på det tids­punkt var jeg for­svars­spil­ler. Det var først som U19-spil­ler, jeg blev an­gri­ber her i OB,” forta­el­ler An­ders K. Ja­cob­sen om en af ung­dom­mens sto­re op­le­vel­ser, der kun­ne ha­ve gi­vet kar­ri­e­ren en an­den ret­ning.

”Det var en an­den fod­bold­kul­tur, og det var en god op­le­vel­se for mig. Jeg tra­e­ne­de med no­gen, der var ae­l­dre end mig, og jeg fik te­stet mit ni­veau. De var bed­re end mig, og jeg kom fra en lil­le klub som Na­es­by, men det var en god op­le­vel­se at ma­er­ke no­get an­der­le­des,” forta­el­ler han.

I ste­det for Celtic skrev An­ders K. Ja­cob­sen un­der på en ung­dom­s­kon­trakt med OB, som han skif­te­de til i marts 2006. Det var først der – som 16-årig, at han blev an­gri­ber.

”Da jeg kom til OB som første­års yng­lin­ge­spil­ler, kom jeg til at spil­le an­gri­ber for før­ste gang un­der Jens Plam­bech og Uf­fe Pe­der­sen. De sat­te mig helt frem. Jeg vil­le ger­ne selv spil­le an­gri­ber, og det ske­te helt na­tur­ligt. Jeg var for­svars­spil­ler i man­ge år, men jeg blev ryk­ket la­en­ge­re frem på ba­nen, og det er jeg su­per glad for i dag. Jeg var nok end­nu gla­de­re for det den­gang, for­di jeg vil­le det så me­get. Det føl­tes ke­de­ligt at spil­le midtstopper i for­hold til an­tal bold­be­rø­rin­ger og ind­virk­ning på spil­let, men i dag er det vig­tig­ste jo, at man spil­ler og er en del af hol­det og bi­dra­ger til suc­ce­sen. Det er 11 år si­den, at jeg blev ryk­ket frem som an­gri­ber, og nu er det na­tur­ligt for mig, men jeg er over­be­vist om, at jeg og­så kun­ne va­e­re ble­vet Superliga-spil­ler som mid­ter­for­sva­rer,” si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.