Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

DAN­MARK SMADREDE PO­LEN

Med en im­po­ne­ren­de pra­e­sta­tion op­nå­e­de det dan­ske lands­hold et end­nu me­re im­po­ne­ren­de re­sul­tat fre­dag af­ten i Par­ken, da Po­len blev be­sej­ret 4-0.

Det be­gej­stre­de en ra­ek­ke tid­li­ge­re lands­holds­spil­le­re.

@JakobAhl­mann (Jakob Ahl­mann – AaB-spil­ler)

Be­gyn­der så småt at for­stå hvor­for jeg fik så me­get plads i 2013/2014. Dals­gaard på høj­re­ba­ck. Hold.nu.ka­eft.han.er god

1. sep­tem­ber 2017 klok­ken 21.34

@Ra­j­koLekic (Ra­j­ko Lekic – pen­sio­ne­ret spil­ler)

Hvor er Erik­sen dog en vild spil­ler !!!!!!!!! 1. sep­tem­ber 2017 klok­ken 22.21

@eriks­vi­at (Erik Svi­at­chen­ko – Cel­tic-spil­ler)

Wow ba­re Wow @DBU­fod­bold #dan­pol 1. sep­tem­ber 2017 klok­ken 22.35

SPA­NI­EN FIK RE­VAN­CHE

Un­der EM sid­ste som­mer røg de for­sva­ren­de span­ske vin­de­re ud i ot­ten­de­dels­fi­na­len til Ita­li­en, men nu har ita­li­e­ner­ne skif­tet land­stra­e­ner fra An­to­nio Con­te til Gi­an Pi­ero Ven­tu­ra, og Spa­ni­en fra Del Vi­cen­te del Bosque til Ju­len Lope­te­gui, og lør­dag vandt Spa­ni­en re­van­che­kam­pen med 3-0.

@ho­nigste­in (Rap­ha­el Ho­nigste­in – tysk jour­na­list)

Not so ace, Ven­tu­ra

2. sep­tem­ber 2017 klok­ken 21.31

@Phi­lip­peAuclair (Phi­lip­pe Auclair – fransk jour­na­list)

Fran­ce ma­de a fa­vouri­te of 2018 WC a bit ha­stily: still far from having anyt­hing li­ke the ba­lan­ce and rhyt­hm of this beau­ti­ful Spa­nish si­de.

2. sep­tem­ber 2017 klok­ken 21.33

@FBa­resi (Fran­co Ba­resi – tid­li­ge­re ita­li­ensk lands­holds­spil­ler)

Mam­ma mia, quan­to ta­len­to @SeFut­bol 2. sep­tem­ber 2017 klok­ken 22.29

DELA­NEY 1-2-3

Dan­mark vandt og­så lands­holdsu­gens an­den kamp ved at ta­ge til Ar­me­ni­en og sco­re fi­re gan­ge mod ar­me­ni­er­nes ene. Den helt sto­re spil­ler var Tho­mas Dela­ney, der score­de hat­tri­ck.

@Gra­ceno­teLi­ve (Gra­ceno­te – sport­s­da­ta­virk­som­hed)

Tho­mas Dela­ney is the first play­er to sco­re a hat-tri­ck for Den­mark in a com­pe­ti­ti­ve match sin­ce Eb­be Sand on 24 March 2001 at Mal­ta #ARMDEN

4. sep­tem­ber 2017 klok­ken 19.54

@Ni­coBoi­le­sen (Ni­co­lai Boi­le­sen – FCK-spil­ler)

@dela­neydk hvil­ken må­ltyv. Klas­se! 4. sep­tem­ber 2017 klok­ken 19.55

@buli­bold (buli­bold.dk – si­te om tysk fod­bold)

Sid­ste gang Dela­ney score­de hat­tri­ck, tog han ik­ke kamp­bol­den. ”Det står på Wikipe­dia, det er det vigtigste”. Hvad gør han nu?

4. sep­tem­ber 2017 klok­ken 19.59

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.