MARADONA KOM GODT FRA LAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Isid­ste uges ud­ga­ve af Tips­bla­det for­tal­te vi hi­sto­ri­en om Die­go Ma­ra­do­nas be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge pro­jekt i det lil­le emirat Fujairah, der lig­ger i skyg­gen af ver­dens­be­røm­te Du­bai og Abu Dha­bi i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter. Maradona er den ni­en­de ch­eftra­e­ner i den am­bi­tiø­se klub Al-Fujairah, der skal gø­re emira­tet af sam­me navn me­re kendt, et pro­jekt den ek­stremt be­rej­ste bra­si­li­an­ske tra­e­ner Paulo Cam­pos i 2012 var den før­ste til at be­gyn­de på.

”Jeg har ik­ke aen­dret mig som per­son. Men her har jeg mødt go­de men­ne­sker, som har be­hand­let mig vir­ke­lig godt. Jeg har nydt åre­ne her med min fa­mi­lie og ar­bej­det for emira­tet og som sport­sam­bas­sa­dør. Jeg er til­freds. Nu kom den­ne ud­for­dring med Fujairah, og den går jeg til med stor se­ri­ø­si­tet,” sag­de Die­go Maradona til Tips­bla­det i det før­ste interview, ar­gen­ti­ne­ren har gi­vet, si­den han blev ch­eftra­e­ner for klub­ben i maj.

Fre­dag var Al-Fujairah så i ak­tion i Presi­dents Cup, og det blev til en 3-0 sejr ude over AlUroo­ba, en an­den klub fra na­est­bed­ste ra­ek­ke i emira­ter­ne.

I ra­ek­ken af tid­li­ge­re tra­e­ne­re i klub­ben fin­der man des­u­den den egyp­ti­ske le­gen­de Has­san She­ha­ta, der vandt de afri­kan­ske mester­ska­ber tre gan­ge med Egyp­ten, to af gan­ge­ne med Mo­ha­med Zi­dan på hol­det.

Ivan Hašek, pro­fil på Tjek­kos­lo­vaki­ets sid­ste lands­hold, var tra­e­ner fra 2014 til 2016, mens Maradona over­tog job­bet fra den tid­li­ge­re egyp­ti­ske lands­holds­spil­ler Ta­rek Mosta­fa. (tbt)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.