Run­dens op­tur:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

Da Man­che­ster City og Jo­sep Gu­ar­di­o­la var et nyt par for et år si­den, lag­de man flot ud i Pre­mi­er League og Champions League, ind­til man 28. sep­tem­ber mød­te Cel­tic.

City kom bag­ud tre gan­ge mod Bren­dan Rod­gers’ of­fen­si­ve skot­ter, hvor Erik Svi­at­chen­ko spil­le­de fuld tid og den fran­ske ung­domslands­holds­spil­ler Mous­sa Dem­bélé i den grad lig­ne­de en ung mand, selv en ka­os­klub som Ful­ham al­drig no­gen­sin­de hav­de måt­tet la­de kom­me i na­er­he­den af kon­trak­t­ud­løb og der­med fri trans­fer, som Cel­tic hav­de hen­tet ham på 1. juli 2016.

Det blev be­gyn­del­sen til en Champions League-sa­e­son, hvor City ef­ter sam­let 6-0 over Steaua Buka­rest i kva­li­fi­ka­tio­nen ind­kas­se­re­de 16 mål i ot­te kam­pe, og hvor hol­det i Pre­mi­er League blev ud­stil­let de­fen­sivt mod klo­ge mod­stan­de­re.

Man­che­ster Ci­tys gif­ti­ge of­fen­siv med Ser­gio Agüero, Ga­bri­el Jesus og re­gis­sø­rer­ne Ke­vin De Bruy­ne og David Silva i skif­te­vis en 4-3-3 og 3-1-4-2 får sto­re ro­ser, men de­fen­sivt ser det også mar­kant bed­re ud i år.

For City-fan­se­nes ner­ver vil en ekstra midt­stop­per i ja­nu­ar py­n­te, men med Benja­min Men­dy og Ky­le Wal­ker ind­købt for 830 mil­li­o­ner kro­ner til de to ba­ck­po­si­tio­ner og 300 mil­li­o­ner kro­ner oveni an­vendt på den bra­si­li­an­ske ke­e­per Eder­son fra Ben­fi­ca ser det alt an­det li­ge me­re sik­kert ud i den­ne sa­e­son.

Som i FC Bar­ce­lo­na for­mår Man­che­ster City bed­re at hol­de bol­den fra egen ba­ne­halv­del og at stres­se mod­stan­der­ne i pres­set – man har fa­er­re­st af­slut­nin­ger mod sig i Pre­mi­er League ind­til vi­de­re, mens Fey­eno­ord og Sjakh­tar på 180 mi­nut­ter for­må­e­de at af­slut­te in­den for Eder­sons må­l­ram­me tre gan­ge.

Chel­sea i weekenden og Na­po­li om 2½ uge i Champions League har me­re bid end Man­che­ster Ci­tys hid­ti­di­ge mod­stan­de­re i sa­e­so­nen, men ind­til vi­de­re er der grund til op­ti­mis­me på veg­ne af Gu­ar­di­o­las hund­e­dy­re mand­skab. Op­ti­mis­men kan dog bli­ve ud­for­dret, hvis Benja­min Men­dys kna­eska­de fra sid­ste we­e­kend vi­ser sig at va­e­re et over­re­vet led­bånd, ef­ter Ci­tys me­di­cin­ske stab i før­ste om­gang hav­de tro­et, fransk­man­den var i spil til Sjakh­tar-kam­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.