Run­dens ned­t­ur:

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

På Wem­bley i før­ste run­de blev Borus­sia Dort­mund og Pi­er­reE­me­ri­ck Au­ba­mey­ang snydt så van­det drev ved et mål til 2-2, hvor linjedom­me­ren så ud til at bli­ve snydt af, at tre Dort­mund­spil­le­re var på vej tilbage fra en of­f­si­de-po­si­tion, der på in­gen må­de var straf­bar.

Og hjem­me for­an den gu­le mur var den gal igen.

Ef­ter et gen­nem­brud i høj­re si­de i en tre-mod-én-si­tu­a­tion kom Maxi­mi­li­an Phi­lipp til af­slut­ning, og bol­den så ud til at sty­re i ret­ning af in­der­si­den af stol­pen og der­med et fø­rings­mål til Dort­mund, da Ser­gio Ra­mos med al ty­de­lig­hed ram­mer bol­den med hån­den, ef­ter Re­al-ke­e­per Key­l­or Na­vas har ret­tet af­slut­nin­gen en smu­le af.

I be­va­e­gel­sen ser Ser­gio Ra­mos ud til at vil­le for­sø­ge at ram­me bol­den med kna­e­et, ind­til Na­vas’ af­ret­ning sen­der kug­len i ret­ning af an­fø­re­rens ha­en­der, der la­ver det, der kun­ne min­de om en vol­ley­ball-blo­ka­de.

”Det ske­te så hur­tigt, og det er rig­tigt, at bol­den ram­mer mig på hån­den, men det var fuld­sta­en­dig ufri­vil­ligt. Jeg hav­de in­gen in­ten­tion om at rø­re bol­den med hån­den. Jeg sy­nes ik­ke, der var no­get at fløjte,” sag­de Ser­gio Ra­mos ef­ter­føl­gen­de til sport­sa­vi­sen Marca.

Ufri­vil­ligt eller ej men­te Dort­mund-spil­ler­ne, til­sku­er­ne og eks­pert­kom­men­ta­to­rer over det me­ste af ver­den, at Dort­mund blev snydt for en ty­de­lig El­f­me­ter – og et kort til Ra­mos – og kort ef­ter be­gynd­te de for­sva­ren­de me­stre at snit­te Dort­mund til med de­res ef­fek­ti­ve an­grebs­spil og vandt en fortjent 3-1 sejr.

Dort­mund skal nu ha­ve det, der lig­ner ni eller ti po­int ud af de sid­ste fi­re kam­pe, først de to op­gør mod APO­EL og der­ef­ter hjem­me mod Tot­ten­ham og 6. de­cem­ber i Madrid, og så hå­be på, APO­EL kan ud­vir­ke et us­and­syn­ligt mira­kel på Wem­bley sam­me de­cem­ber-af­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.