38

Run­dens tal

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - CHAMPIONS LEAGUE -

27. juli 2014 score­de Die­go Cos­ta i sin de­but for Chel­sea i en tra­e­nings­kamp mod slo­ven­ske Olim­pi­ja. 38 må­ne­der se­ne­re, ons­dag 27. sep­tem­ber 2017, be­søg­te Die­go Cos­ta igen At­léti­co Madrid, som han har gjort ad­skil­li­ge gan­ge si­den skif­tet, og den­ne gang var det som kom­men­de At­léti­co-mand, ef­ter de to klub­ber i den­ne uge blev eni­ge om en trans­fer. Da­gen for­in­den hav­de At­léti­co Madrid og Chel­sea of­fent­lig­gjort hand­len, og sent sam­me af­ten tak­ke­de an­gri­be­ren fans, hold­kam­me­ra­ter og sta­ben af an­sat­te om­kring Lon­don-klub­ben, mens der in­gen hils­ner var til top­le­del­sen, tra­e­ner­sta­ben eller ma­na­ger An­to­nio Con­te, der iføl­ge en hi­sto­rie fra star­ten af som­me­ren ’slog op’ med Die­go Cos­ta som Chel­se­a­spil­ler, ef­ter den­ne hav­de sco­ret 20 mål i 35 liga­kam­pe på vej­en mod mester­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.