KANE OG DE AN­DRE MÅLKONGER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - HARRY KANE -

Før i ti­den var en må­l­kon­ge en an­gri­ber, der kun­ne sco­re 20 mål på en sa­e­son, men nu er der ble­vet sat nye stan­dar­der af Lio­nel Mes­si og Cri­sti­a­no Ro­nal­do i de­res evi­ge du­el, der og­så har ka­stet van­vit­ti­ge må­l­tal af sig. Og det in­spi­re­rer åben­bart, for de er ik­ke la­en­ge­re ene om at ram­me de 50 mål om året.

”Det er sva­ert ik­ke at se de sta­ti­stik­ker. Al­le twe­e­ter om det ene el­ler det an­det, og det ser man. Jeg vil ger­ne va­e­re en af de bed­ste spil­le­re i ver­den, så når folk la­eg­ger de her sta­ti­stik­ker op, og jeg ser, hvor ta­et jeg er på de spil­le­re, så er det et stort in­ci­ta­ment for mig til at kom­me end­nu ta­et­te­re på dem og ta­ge det na­e­ste skridt. Så jeg bru­ger det, for det vig­tig­ste er fast at hol­de sig på det hø­je­ste ni­veau,” sag­de Har­ry Kane til Gu­ar­di­an i slut­nin­gen af sep­tem­ber, hvor han lå højt på top­sco­rer­li­ster­ne for ka­len­der­å­ret 2017.

Mes­si og Lewan­dowski score­de dog mest i land­skampspau­sen, så de er truk­ket lidt fra, men Har­ry Kane sco­rer sta­dig mest pr. kamp.

Fo­to: Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.