MO­HAM­MAD AL-SA­HLAWI

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SAUDI ARABIEN -

Født 10. ja­nu­ar 1987 i Ho­fuf, Sau­di Ara­bi­en

Sau­di Ara­bi­en har det med at pro­du­ce­re dyg­ti­ge an­gri­be­re.

Lands­holds­leg­en­den Ma­jed Abdullah nå­e­de med til VM 1994 i USA ef­ter at ha­ve de­bu­te­ret som 18-årig til­ba­ge i 1977, men ham, man kan hu­ske i Dan­mark, er Sa­mi AlJa­ber.

Al-Ja­ber score­de ved VM-slut­run­der­ne i 1994, 1998 og 2006, blev op­ta­get i asi­a­tisk fod­bolds Hall of Fa­me for­ud for Ma­jed Abdullah, og det var en over­ra­skel­se, det ik­ke blev til an­det end en hånd­fuld kam­pe, da Al-Ja­ber i 2000 spil­le­de for Wol­ver­hamp­ton.

Nu hed­der det sto­re navn Mo­ham­mad Al-Sa­hlawi. AlSa­hlawi har over­ta­get fra Al-Ja­bers af­lø­ser, Yas­ser AlQah­ta­ni, der li­ge­som Al-Sa­hlawi kom­mer fra den lil­le klub Al-Qa­di­siya.

Al-Sa­hlawi er en tek­nisk god og mo­dig he­a­der, si­ne 177 cm ta­get i be­tragt­ning, og er en boks­an­gri­ber med fart til at kom­me bag­om mod­stan­de­rens fi­rer­ka­e­de og tek­nik til at del­ta­ge som spil­sta­tion. Han blev delt top­sco­rer i VM-kva­li­fi­ka­tio­nen (16 scor­in­ger) i he­le ver­den ef­ter blandt an­det ot­te mål i to kam­pe mod Øst­ti­mor. Men her i ef­ter­å­ret 2017 har for­men for Al-Hilal ik­ke va­e­ret god, hvil­ket har få­et Ed­gar­do Bauza til at gi­ve Al-Sa­hlawi en pau­se i de to test­kam­pe mod Portu­gal og Bul­ga­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.