ZAZA KLAR TIL SVE­RI­GE

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - KEN SEMA -

Si­mo­ne Zaza var ty­de­ligt util­freds, da Va­len­cia-tra­e­ner Mar­ce­li­no lør­dag pil­le­de ham ud af 3-0-sej­ren over Le­ganés ef­ter 78 mi­nut­ter. Zaza hav­de in­den da sco­ret seks kam­pe i tra­ek, og nu fra­tog Mar­ce­li­no ham mu­lig­he­den for at tan­ge­re klu­bre­kor­den fra 1944. Han sur­mu­le­de, da han sat­te sig på ba­en­ken, og kort ef­ter gik han i om­kla­ed­nings­rum­met. Mar­ce­li­no for­søg­te at stop­pe ham, men Zaza gik al­li­ge­vel. Fem mi­nut­ter se­ne­re var han til­ba­ge igen. Tv-bil­le­der­ne af­slø­re­de, at det ik­ke var et op­rør mod Va­len­ci­as suc­ce­stra­e­ner. ”Jeg skal på toilet­tet,” hav­de ita­li­e­ne­ren for­talt Mar­ce­li­no, da han gik.

For selv om han var util­freds med ud­skift­nin­gen, er det småt med dra­ma i Si­mo­ne Za­zas liv li­ge nu. Tva­er­ti­mod har han stor suc­ces. I en al­der af 26 har han va­e­ret i ni klub­ber, men i Va­len­cia går det bed­re end i man­ge af de for­ri­ge sa­e­so­ner. Han har sco­ret ni La Liga-mål i den­ne sa­e­son, og Va­len­cia lig­ger num­mer to – kun Lio­nel Mes­si og FC Bar­ce­lo­na gør det bed­re.

Suc­ce­sen har gi­vet Zaza co­me­ba­ck på det ita­li­en­ske lands­hold til kam­pe­ne mod Sve­ri­ge. Si­den han små­step­pe­de sig he­le vej­en til et bra­endt straf­fes­park i EM-kvart­fi­na­len mod Tys­kland, har han kun spil­let 10 mi­nut­ter på lands­hol­det, og han har ik­ke va­e­ret ud­ta­get i he­le 2017. Men nu er han til­ba­ge.

”Jeg er me­get glad for ud­ta­gel­sen. AE­ren er ik­ke min, men går til he­le trup­pen. Uden mi­ne hold­kam­me­ra­ter i Va­len­cia, kun­ne alt det­te ik­ke va­e­re sket (…) Da jeg fik op­ring­nin­gen, var jeg i om­kla­ed­nings­rum­met, og mi­ne hold­kam­me­ra­ter var gla­de på mi­ne veg­ne. Vi er én trup, en grup­pe af ven­ner. Jeg vil ny­de den­ne stund og hja­el­pe mit land,” sag­de Zaza ef­ter ud­ta­gel­sen til Va­len­ci­as hjem­mesi­de.

Iføl­ge ita­li­en­ske me­di­er er Zaza i spil til star­top­stil­lin­gen i en 3-5-2-for­ma­tion. Her vil han i gi­vet fald kun­ne dan­ne en brand­varm an­grebs­duo med Ciro Im­mo­bi­le, der har sco­ret 14 gan­ge i 12 Se­rie A-run­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.