VEJ­EN TIL RUSLAND

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - VM-DELTAGER -

Sau­di Ara­bi­en knu­ste al mod­stand i den ind­le­den­de pul­je, hvor De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter var den ene­ste kon­kur­rent med Pa­la­esti­na, Ma­lay­sia og Øst­ti­mor som ka­non­fø­de for sau­di­a­ra­ber­ne.

Det af­slut­ten­de grup­pe­spil med Ja­pan, Au­stra­li­en, Irak, Thailand og igen De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter vi­ste sig at va­e­re me­re ud­for­dren­de for hol­det, der hav­de Hol­lands VM-fi­na­le­tra­e­ner fra 2010, Bert van Marwi­jk, som tra­e­ner.

Play­ma­ker Nawaf Al-Abed red­de­de Sau­di Ara­bi­en i de to før­ste run­der med en sen mat­chvin­der-scor­ing hjem­me mod Thailand og der­ef­ter to se­ne scor­in­ger mod Irak (på neut­ral grund i Ma­lay­sia). Al­le tre på straf­fes­park dømt i de sid­ste ti mi­nut­ter af kam­pe­ne.

Der­ef­ter ud­lig­ne­de man sent hjem­me mod Au­stra­li­en, slog De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter sik­kert og tab­te ude til Ja­pan.

Sau­di­a­ra­ber­ne tab­te og­så i Au­stra­li­en og i au­gust ude til De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter, men 1-0 i sid­ste run­de mod al­le­re­de kva­li­fi­ce­re­de Ja­pan var nok til at slut­te for­an Au­stra­li­en på bed­re målsco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.