Den før­ste sor­te stjer­ne

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - INTRO -

Et nyt, spa­en­den­de ta­lent hav­de åben­ba­ret sig i en­gelsk fod­bold, og det sa­er­li­ge ved 21-åri­ge Laurie Cun­ning­ham var, at han var sort. Der var ik­ke man­ge far­ve­de spil­le­re i en­gelsk fod­bold, og det var der­for en stor hi­sto­rie, at West Bromwich hav­de be­talt 1,1 mil­li­o­ner pund for Cun­ning­ham i Leyton Ori­ent. ”Det er en po­pu­la­er myte i Eng­land, at sor­te fod­bold­spil­le­re er kujo­ner. At de ik­ke har psy­ke og fy­sik til at be­gå sig i den en­gel­ske fod­bold­liga. En lang ra­ek­ke ma­na­ge­re og tra­e­ne­re ge­ne­ra­li­se­rer og si­ger, at sor­te fod­bold­spil­le­re er for let­te at skra­em­me. At de alt for let la­der sig ky­se til en ano­ny­mi­te­tens rol­le. Der er så­gar ma­na­gers, som er pa­ra­te til at af­vi­se Laurie på grund af hans hud­far­ve,” skrev

Tipsbladet i et po­rtra­et.

Fi­re år for­in­den hav­de Ar­se­nal af­vist Cun­ning­ham med be­grun­del­sen, at han var for svag i na­er­kam­pe­ne. Den køb­te hans ung­dom­stra­e­ner Bob Cot­ting­ham ik­ke.

”Jeg fat­ter det ik­ke. Tva­er­ti­mod var Laurie no­get af det mest frygt­lø­se på en fod­bold­ba­ne. Jeg har set Laurie få ad­skil­li­ge knubs. Jeg hu­sker en­gang, jeg tro­e­de, han hav­de bra­ek­ket be­net. Jeg var sik­ker på, at be­net var øde­lagt. Mod­stan­de­ren hav­de brutalt slag­tet Laurie i et gen­nem­brud­s­for­søg. Men 15 se­kun­der ef­ter løb han rundt igen,” sag­de Cot­ting­ham.

Fra tri­bu­ner­ne blev Cun­ning­ham ud­sat for ra­ci­sti­ske til­råb – på The Den i

Mil­lwall hav­de han sva­ret igen ved at knyt­te na­e­ven i en Bla­ck Power-hil­sen. Men hos West Bromwich var han el­sket, og ver­den lå for hans fød­der.

”Cun­ning­hams gen­nem­brud kan åb­ne dø­re­ne til den en­gel­ske liga for en lang ra­ek­ke an­dre sor­te ta­len­ter, der li­ge­som Cun­ning­ham har til­bragt dren­ge­å­re­ne med fod­bold i ga­der og stra­e­der i Nord­lon­don. Sor­te fod­bold­spil­le­re kan re­vo­lu­tio­ne­re det en­gel­ske fod­bold­spil på sam­me vis, som de gjor­de i Bra­si­li­en.”

”Ind­til vi­de­re kan vi gla­e­de os til at se Laurie Cun­ning­ham bli­ve den før­ste sor­te eng­la­en­der, som re­pra­e­sen­te­rer sit land i den en­gel­ske lands­holds­dragt. Det har in­gen an­den gjort i de me­re end 100 år, der er spil­let fod­bold i Eng­land!” skrev Tipsbladet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.