Twit­teru­gen

Ud­valg­te twe­ets om den for­gang­ne uges sto­re fod­bold­be­gi­ven­he­der

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LEDER -

BAYERNS YDMYGELSE

Det er ef­ter­hån­den man­ge år si­den, Dort­mund for al­vor ud­for­dre­de Bay­ern Mün­chen i top­pen af Bun­des­liga­en. Søn­dag slog de kom­men­de ty­ske me­stre BVB med 6-0.

@HAle­xan­der­sen (Hen­rik Ale­xan­der­sen – tid­li­ge­re Bun­des­liga-kom­men­ta­tor)

Köln ta­ber 6-0.

Dort­mund bag­ud 5-0 ved pau­sen.

Stö­gers Bun­des­liga-sa­e­son op­sum­me­ret #buli­bold 31. marts 2018 klok­ken 19.23

@iam­mo­al­lim (Mo­ha­med Mo­al­lim – hol­land­sk jour­na­list)

The last ti­me Borus­sia Dort­mund con­ce­ded at least fi­ve go­als be­fo­re HT they would go on to lo­se 12-0 against Borus­sia Mön­cheng­lad­bach in April 1978. Jupp Heyn­ck­es was one go­al short of com­ple­ting a doub­le hat-tri­ck

31. marts 2018 klok­ken 19.45

@buli­bold (Buli­bold.dk – Bun­des­liga-si­te)

Lukasz Piszczek hav­de in­den i dag ik­ke tabt en Bun­des­liga­kamp si­den 2016. Det har han så nu ....

31. marts 2018 klok­ken 20.19

ZLATAN EROBRER USA

Hvis no­gen skul­le va­e­re i tvivl, er Zlatan Ibra­him­ovic an­kom­met til MLS. Lør­dag af­ten de­bu­te­re­de han for LA Ga­laxy i lo­ka­l­op­gø­ret mod Los An­ge­les FC, og med to mål, det ene et brag af et langskud, vend­te han 2-3 til 4-3-sejr.

@GrantWa­hl (Grant Wa­hl – Sports Il­lu­stra­ted-jour­na­list)

Un­be­lie­vab­le. One of the gre­at mo­ments in MLS hi­story. 31. marts 2018 klok­ken 22.44

@ErikNi­va (Erik Ni­va – Af­ton­bla­det-jour­na­list)

Hur fö­rut­säg­bart kan ett fullstän­digt osan­no­likt kli­max egent­li­gen bli?

31. marts 2018 klok­ken 22.55

@Pu­maNi­el­sen1 (Jim­my Ni­el­sen – dansk tra­e­ner i USA)

WOW ....... #Zlatan

31. marts 2018 klok­ken 23.01

RONALDOS SAKS

Cri­sti­a­no Ro­nal­do er i ut­ro­lig form, og tirs­dag kul­mi­ne­re­de hans 2018, da han sak­ses­par­ke­de et smukt mål i net­tet mod Ju­ven­tus.

@Kal­le__Karls­son (Kal­le Karls­son – svensk jour­na­list)

När Zi­ne­di­ne Zi­da­ne ska­kar på hu­vu­det och blir im­po­ne­rad - då vet man att man gjort ett spe­ci­el­lt mål. #Ro­nal­do 3. apr­til 2018 klok­ken 22.07

@pe­tercrouch (Pe­ter Crouch – Sto­ke-spil­ler)

The­re is on­ly a few of us who can do that 3. april 2018 klok­ken 22.11

@Si­monJ90 (Si­mon Skou Jakob­sen – Sil­ke­borg-spil­ler)

Sidst, jeg prø­ve­de at ud­fø­re et sak­ses­park, var jeg vel 14 år.

Jeg ka­ste­de bol­den op til mig selv og bra­ek­ke­de na­e­sten min ene arm i lan­din­gen...

3. april 2018 klok­ken 22.54

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.