KA­MIL GLIK

Født 3. fe­bru­ar 1988 i Ja­strzę­bie Zdrój, Po­len

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - POLEN -

Der skal ik­ke her­ske tvivl; Ro­bert Lewandowski er Po­lens bed­ste og vig­tig­ste spil­ler, og­så i slut­run­den i Rusland.

Men li­ge så lidt som Lio­nel Mes­si kan vin­de VM for Ar­gen­ti­na ene mand, har den pol­ske an­fø­rer og an­grebs­stjer­ne fra Bay­ern Mün­chen na­tur­lig­vis brug for ka­pab­le hold­kam­me­ra­ter, og en så­dan har Lewandowski og Po­len i midt­stop­pe­ren Ka­mil Glik.

Glik er sik­ker i ho­ved­spil­let og du­el­ler­ne med si­ne 80 kg og 190 cm, men først og frem­mest er han en sej, sta­bil mand, der ik­ke la­der sig rok­ke i med- el­ler mod­gang.

Han vok­se­de op med en al­ko­ho­lisk, vol­de­lig far, og som 17-årig for­lod han Po­len til for­del for en lil­le, ukendt spansk se­kun­da­klub, der i mod­sa­et­ning til de pol­ske tra­di­tions­klub­ber ger­ne vil­le gi­ve den uspek­taku­la­e­re for­svars­spil­ler en chan­ce på ung­doms­hol­det.

Re­al Madrid fik øje på ham, og Glik spil­le­de i klub­bens Can­te­ra med Jo­se Cal­lejon, Da­ni Pa­rejo og An­dreas Laud­rup, indtil et tra­e­ner­skif­te send­te ham hjem til polsk se­kund­a­fod­bold, hvor Pa­ler­mo et par år se­ne­re så no­get i midt­stop­pe­ren, som Po­lens top­klub­ber end­nu ik­ke hav­de.

Via et le­je­op­hold i Ba­ri mød­te Ka­mil Glik en­de­lig en tra­e­ner, der så et lys i ham – den ru­ti­ne­re­de ita­li­e­ner Gi­an Pi­ero Ven­tu­ra.

I fem år i Tor­i­no blev Glik en pro­fil un­der Ven­tu­ra, og nu er Glik en af­gø­ren­de skik­kel­se i Li­gue 1 for AS Mo­na­co og for Po­lens lands­hold, når Sa­dio Mané og klubkam­me­ra­ten Ra­da­mel Falcao skal hol­des fra scor­in­ger i Moskva og Ka­zan til ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.