HELDET BØR VEN­DE FOR OB – OG DET SKAL SKE NU

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - LE­DER -

OB har i den­ne sa­e­son sat en ny kurs med Jakob Mi­chel­sen som ch­eftra­e­ner. Kent Ni­el­sens ar­bej­de med trup­pen og sti­len er ik­ke for­ka­stet (bort­set fra Ken­neth Emil Pe­ter­sen, som må si­ges at va­e­re net­op det­te, for­ka­stet), men der spil­les me­re di­rek­te fodbold og ind­til vi­de­re med fa­er­re af de lo­ka­le dren­ge, man ar­bej­de­de hårdt med un­der Kent Ni­el­sen.

Det ser skidt ud i ta­bel­len med seks po­int i ni kam­pe og en fo­re­lø­big na­est­sid­ste­plads, og et hul på syv po­int op til den sjet­te­plads, der har va­e­ret en for­ban­del­se for OB ef­ter struk­tu­rom­la­eg­nin­gen.

I ad­skil­li­ge kam­pe har OB do­mi­ne­ret, for ef­ter 90 mi­nut­ter at ha­ve tabt el­ler spil­let uaf­gjort, og selv­om OB ik­ke kan bru­ge det til en dis­se li­ge i det­te øje­blik, bør man ik­ke hop­pe i åen uden for klubhu­set end­nu.

OB har haft flest af­slut­nin­ger af al­le hold i Su­per­liga­en og na­est­f­lest in­den for ram­men, kun over­gå­et på det punkt af FC Kø­ben­havn.

De­fen­si­ven duf­ter end­nu ik­ke af Top-6, og det har de dy­re an­gri­be­re hel­ler ik­ke gjort med sam­let syv scor­in­ger på 31 kam­pe. Men ale­ne på grund af chan­ce­ska­bel­sen er der grund til sta­dig at tro, at fyn­bo­er­ne kan be­va­e­ge sig op i ta­bel­len – og de gør og­så klogt i det, hvis ik­ke hi­sto­ri­en om dem som ineffektive skal ha­en­ge ved og bli­ve selv­for­sta­er­ken­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.