TRE BUD PÅ DEN GO­DE AN­FØ­RER

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ANFØRERNE - KA­PI­TEL 1 -

Tidl. fod­bold­spil­ler Ni­co­lai Stok­holm:

”Jeg vil pe­ge på René Hen­rik­sen. Han var ik­ke den højtrå­ben­de, men han var me­get ele­gant på ba­nen og uden for ba­nen. Der var in­gen tvivl om, at René kun­ne sty­re hol­det og få det i den rig­ti­ge ret­ning. Det er hel­ler ik­ke til­fa­el­digt, at man bli­ver an­fø­rer på det dan­ske lands­hold. Han var en god, dyg­tig og kom­pe­tent an­fø­rer.” Fod­bold­tra­e­ner Glen Rid­ders­holm:

”En af de mest au­ten­ti­ske an­fø­re­re, der har va­e­ret i ny­e­re tid – hvad en­ten det har va­e­ret på klubhol­det el­ler lands­hol­det – er Buf­fon. Han er jo en gla­di­a­tor. Han ska­ber sam­men­ha­engs­kraft, og han gi­ver til hol­det. Det ga­el­der bå­de i hans ud­tryk og den må­de, han op­tra­e­der på sport­s­ligt og som men­ne­ske. Det er ty­de­ligt at iden­ti­fi­ce­re sig med.”

x i p n a c S u n A : o t o

o t : T h o m a sl i m a n / R i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.