AAB

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - SU­PER­LIGA­ENS TRANSFERS - DEL 2 -

38 MIO

Nord­jy­der­ne har skru­et op for for­bru­get i de se­ne­ste år, og der­for står de med nog­le lønt­un­ge dan­ske­re og ud­la­en­din­ge som sup­ple­ment til de un­ge se­ni­o­r­spil­le­re, der er kom­met ne­de fra ung­doms­af­de­lin­gen og ik­ke fyl­der vold­somt me­get på løn­bud­get­tet. Der er ik­ke stor for­skel på AaB og de fi­re ef­ter­føl­gen­de hold i mid­ter­fel­tet af Su­per­liga­ens for­bru­ge­re, og selv­om Edi­son Fl­o­res var en kil­de til fru­stra­tion, for­di han al­drig nå­e­de i na­er­he­den af sit fi­ne spil for Peru, er det lil­le to­cif­re­de mil­li­onbe­løb, AaB får for ham, ud­ma­er­ket for en sa­el­gen­de klub som AaB, der ger­ne skal af­ha­en­de en spil­ler for det be­løb mini­mum hvert an­det år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.