RO­SEN­BORG NA­ER­MER SIG GUL­DET

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALLSVENSKAN -

ISve­ri­ge er Malmö ble­vet stødt fra tro­nen og har la­en­ge va­e­ret ude af kam­pen om mester­ska­bet. Til gen­ga­eld er alt ved det gam­le i Nor­ge. Det for­ven­tes, at Ro­sen­borg i we­e­ken­den vin­der det fjer­de mester­skab på stri­be og det 26. i alt. Ro­sen­borg star­te­de sa­e­so­nen dår­ligt. De for­sva­ren­de me­stre vandt ik­ke de før­ste tre kam­pe og lå helt ne­de på 12. plad­sen. I lø­bet af for­å­ret steg Ro­sen­borg stødt i ta­bel­len, men al­li­ge­vel blev tra­e­ner Kå­re In­ge­brigtsen fy­ret i for­bin­del­se med som­mer­pau­sen.

La­en­ge lig­ne­de SK Brann et godt bud på en me­ster. Ber­gen-klub­ben har ta­get to an­den­plad­ser i de se­ne­ste tre sa­e­so­ner, den før­ste som op­ryk­ker i 2015, men i år har hol­det sig­tet ef­ter at gå he­le vej­en. Fra fjer­de til 19. spil­ler­un­de lå Brann num­mer ét, men så over­tog Ro­sen­borg plad­sen sidst i au­gust og har ik­ke gi­vet den fra sig si­den. Og da Ro­sen­borg for små to uger si­den vandt det ind­byr­des op­gør 2-1 på en kold af­ten i Ber­gen og brag­te sig fem po­int for­an, var mester­ska­bet så godt som af­gjort. Det kun­ne va­e­re ble­vet en­de­gyl­digt pla­ce­ret sid­ste we­e­kend, men da vandt Brann med 3-1 over Strøms­god­set og holdt liv i drøm­men lidt end­nu. En af målsco­rer­ne i den kamp var Chri­sti­an Eg­gen Ris­mark, bar­ne­barn til Ro­sen­borg-leg­en­den Ni­els Ar­ne Eg­gen.

Ro­sen­borg kan dog gø­re det fa­er­digt ved søn­dag af­ten at vin­de ude mod IK Start.

”Der skal me­get til at slø­se det her va­ek. Vi skal ba­re fort­sa­et­te med at ta­ge tre po­int. Så er der in­gen tvivl,” si­ger midt­ba­ne­spil­le­ren An­ders Trond­sen til rbkweb.no

Mi­ke Jen­sen (sid­den­de), Ni­ck­las Bendt­ner og re­sten af Ro­sen­borg-hol­det kan bli­ve me­ster i we­e­ken­den. Fo­to: Ole Mar­tin Wold/Ritzau Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.