HVOR­DAN GÅR DET EL­LERS

Ekstra Bladet - Tipsbladet - - ALLSVENSKAN -

• Trel­le­borg ryk­ke­de i na­est­sid­ste run­de ned, mens Dal­kurd og Brom­ma­po­j­kar­na ka­em­per om at en­de på play­of­f­plad­sen og der­med und­gå den an­den di­rek­te nedryk­nings­plads. Brom­ma­po­j­kar­na ryk­ke­de op to sa­e­so­ner i streg, men har haft det sva­ert i Allsvenskan uden tra­e­ner Olof Mel­l­berg, der over­ra­sken­de stop­pe­de sid­ste ef­ter­år uden at ha­ve få­et nyt job i fod­bold­ver­de­nen. Dal­kurd skal dog vin­de den sid­ste kamp, mens Brom­ma­po­j­kar­na kun må få uaf­gjort, hvis der skal aen­dres på stil­lin­gen. Den tid­li­ge­re Hor­sen­sog FC Nord­s­ja­el­land-spil­ler Rawez Lawan spil­ler for Dal­kurd. Lyk­kes det ik­ke at vin­de i sid­ste run­de, har Lawan prø­vet at bli­ve me­ster og at ryk­ke ned i bå­de Su­per­liga­en og Allsvenskan.

• Malmö FF har vun­det fi­re af de se­ne­ste fem sven­ske mester­ska­ber, men i den­ne sa­e­son har hol­det ik­ke lig­get hø­je­re end en fjer­de­plads. Den tid­li­ge­re AaB-tra­e­ner Magnus Per­s­son blev, trods sid­ste sa­e­sons mester­skab, fy­ret i maj, men selv ik­ke en sti­me på ni sej­re i tra­ek, som ef­ter­å­rets tra­e­ner Uwe Rös­ler sat­te sam­men, var nok til nå til tops. Malmö kan dog på sid­ste spil­le­dag nå den Eu­ro­pa Le­ague-gi­ven­de tred­je­plads, hvis hol­det hjem­me slår El­fsborg, og Ham­m­ar­by uden den skul­dero­pe­re­re­de Jo­han Wiland smi­der po­int i Öster­s­und.

• Nog­le af svensk fod­bolds sto­re pro­fi­ler la­eg­ger støv­ler­ne på hyl­den. Ham­m­ar­bys Ken­ne­dy Bakirciog­lu, 38, og IFK Göte­borgs To­bi­as Hysén, 36, stop­per ef­ter den­ne sa­e­son. Der­i­mod vi­des det end­nu ik­ke, hvad der sker med en an­den an­grebs­pro­fil, Malmös 36-åri­ge Mar­kus Ro­sen­berg. Han har sagt, at han vil­le stop­pe kar­ri­e­ren, men han har før aen­dret me­ning, og det kan ske igen. ”Han bli­ver nok et år me­re. Det gør han sik­kert,” si­ger MFF-ba­ck­en Be­hrang Sa­fa­ri iføl­ge Expres­sen.

• In­den sid­ste run­de af Su­pe­ret­tan, som af­vik­les lør­dag ef­ter­mid­dag, lig­ger det al­le­re­de fast, at Hels­ing­borg og Fal­ken­berg ryk­ker op, mens Eskilstu­na har sik­ret sig play­of­f­plad­sen. Sa­er­ligt in­ter­es­sant er stor­klub­ben Hels­ing­borgs co­me­ba­ck. HIF ryk­ke­de ned i 2016, men ven­der nu til­ba­ge med en trup, der in­de­hol­der blandt an­dre Ras­mus Jöns­son og den sven­ske VM-helt An­dreas Granq­vist, mens Ale­xan­der Far­ner­ud og­så er med i na­e­ste sa­e­son. Li­ge­le­des er An­ders Ran­d­rup en del af hol­det.

• Dan­mark er det land, der har le­ve­ret flest uden­land­ske spil­le­re i Allsvenskan i den­ne sa­e­son – 13 i alt. Det er Ke­vin Stuhr El­le­gaard (El­fsborg, 29 kam­pe), Bjørn Paul­sen (Ham­m­ar­by, 28 kam­pe), Jep­pe An­der­sen (Ham­m­ar­by, 26 kam­pe), Lasse Ni­el­sen (Malmö, 26 kam­pe), Sø­ren Rieks (Malmö, 26 kam­pe), Lasse Ni­el­sen (Trel­le­borg, 21 kam­pe), Mads Fen­ger (Ham­m­ar­by, 18 kam­pe), Mar­tin Raus­chen­berg (Brom­ma­po­j­kar­na, 17 kam­pe), An­ders Chri­sti­an­sen (Malmö, 14 kam­pe), Vik­tor Tran­berg (Öre­bro, 13 kam­pe), Fre­de­rik Holst (El­fsborg, 12 kam­pe), Kas­per Lar­sen (Nor­rköping, 8 kam­pe) og David Boy­sen (El­fsborg, 3 kam­pe)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.