HVOR SJOVT ER DET?!

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET -

Li­be­ral Al­li­an­ces nyvalg­te fol­ke­tings­med­lem, Ole Birk Ol­sen mun­trer sig på sin Fa­ce­book- si­de over den me­gen bal­la­de om en tro­en­de vi­den­skabs­mi­ni­ster

– Næ­ste gang kan man over­ve­je at ud­pe­ge en vi­den­skabs­mi­ni­ster, som tror, at hun var en in­di­a­ner­dreng i et tid­li­ge­re liv. Det vil­le og­så væ­re mor­somt.

– El­ler end­nu vil­de­re: En fol­keso­ci­a­list som er­hvervsog vækst­mi­ni­ster! HAHA!!! Nej, ok, det vil­le væ­re FOR skørt.

Nu har vi li­ge få­et en af fan­ta­ster­ne fra Li­be­ral Al­li­an­ce som for­mand for Fi­nans­ud­val­get. Han hed­der Ole Birk Ole­sen. Er vi ik­ke straf­fet hårdt nok? Vor her­re til he­st: Ole skal sty­re Fi­nans­ud­val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.