Clark­son vil la­ve egen ’ Top Gear’- kon­kur­rent

Ekstra Bladet - - VESTERHAVET - SONJA RY­DE

Top Gear- vær­ten Je­re­my Clark­son der for fi­re må­ne­der si­den blev fy­ret ef­ter ver­balt og fy­sisk over­greb på en af pro­gram­mets pro­du­ce­re, er må­ske på vej med et bil­pro­gram hos en af BBC’s kon­kur­ren­ter.

En klau­sul i bi- len­tu­si­a­stens kon­trakt for­hin­dre­de ham i at la­ve ri­va­li­se­ren­de ind­hold for kon­kur­ren­ter, men nu har han fun­det et smut­hul i kon­trak­ten, skri­ver The Mir­ror.

Ad­vo­ka­ter på ar­bej­de

Med kyn­dig hjælp fra si­ne ad­vo­ka­ter pøn­ser han nu på at la­ve et nyt bil- pro­gram via

Clark­son på ba­nen igen. et ame­ri­kansk pro­duk­tions­sel­skab. På den må­de kan det nem­lig godt la­de sig gø­re at vi­se pro­gram­mer­ne på BBC’s ær­ke­kon­kur­rent, ITV.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.