Ind­før et cy­kel­kort

Ekstra Bladet - - NATIONEN! -

Hvad med om man ved køb af en ny cy­kel sam­ti­dig fik ud­le­ve­ret et kort i kre­dit­kort stør­rel­se med cyk­lens stelnum­mer. Det­te kort skul­le bru­ge­ren af cyk­len al­tid med­brin­ge, så det kun­ne frem­vi­ses på for­lan- gen­de af po­li­ti­et – el­lers skul­le der van­ke en bø­de! Man kun­ne og­så fo­re­stil­le sig en mo­del, hvor ’ cy­kel­kor­tet’ var på mo­bi­len, li­ge som et må­neds­kort. Ingolf Ras­mus­sen Gyl­den­ris­vej 28, København S

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.